Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem. Narodził się w ubóstwie, Pan waszego stworzenia, czyli … Śpiewajcie Aniołowie, pasterze, grajcie Mu. Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.

Poniedziałek, 25 grudnia – Boże Narodzenie   Boże Narodzenie   ,,Białe Boże Narodzenie” K. Krawczyk Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia....