Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, czyli … Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii i nie tylko …

Piątek, 27 kwietnia – Światowy Dzień Grafika, Dzień Florysty, Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii, Światowy Dzień Tapira Światowy Dzień Grafika Światowy Dzień Grafika (World Graphics Day) to coroczne święto obchodzone 27 kwietnia, od 1995roku w rocznicę powstania Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików...