Jedyna rzecz przepięknie wyglądająca w fazie rozpadu, czyli … gdzieś bardzo wysoko nad tęczą, lecą niebieskie ptaki i marzenia, gdzie chmury są daleko, gdzie kłopoty rozpływają się jak krople

Wtorek, 3 kwietnia – Dzień Tęczy, Dzień Niewidzialnej Pracy     Dzień Tęczy Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku powstającego w wyniku rozszczepienia światła widzialnego, zwykle promieniowania słonecznego, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych...