Chrońmy różnorodność językową świata, by nie zagubić tożsamości kulturowej, czyli … Dzień Języka Ojczystego i nie tylko …

Środa, 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione...