Z braku wieczności zgromadzono dziesięć tysięcy starych rzeczy. Omszały woźny drzemie słodko zwiesiwszy wąsy nad gablotką, czyli … Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami

Piątek, 18 maja – Dzień Mostowca, Międzynarodowy Dzień Muzeów, Światowy Dzień Pieczenia     Dzień Mostowca Od kilku lat usilnie starano się, aby przedstawiciele branży mostowej również, tak jak inne grupy zawodowe, mieli swoje święto. Wreszcie starania były na tyle...