Bioróżnorodność to system, w którym każdy element ma znaczenie. Ludzie znajdują się we wnętrzu tego systemu, nie poza nim, czyli … różnorodność biologiczna warunkuje życie nasze i Knuta na Ziemi

Piątek, 29 grudnia – Imieniny Krescentych, Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych   Ajeet Kaur – Long Time Sun   Imieniny Krescentych Krescenty, Krescencjusz, Krescens to imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od nazwy rodu, która z kolei...