Badania naukowe dowodzą, że ryby cierpią z powodu strachu i gdy przewidują ból, czyli … dzisiaj solidaryzujmy się nie tylko międzyludzko …

Środa, 20 grudnia –Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności, Dzień Ryby     Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997-2006), zdecydowało o ustanowieniu Dnia Ludzkiej Solidarności. Święto obchodzono po raz pierwszy w roku 2006....