Każdemu to samo, według jego zasług, według jego dzieł, według jego potrzeb, według jego pozycji, czyli … Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Wtorek, 20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej   Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej Sprawiedliwość to „uczciwe, prawe postępowanie„. Jedno z podstawowych pojęć etycznych i prawnych, oznaczające cechę przypisywaną jednostkom (osoba sprawiedliwa), działaniom (sprawiedliwe postępowanie) czy instytucjom społecznym (sprawiedliwe prawa, sprawiedliwy...