„Więc skończyłem wczora właśnie. Pieśni ogromnych dwanaście! Wiele mierności, wiele też dobrego. Co mam najlepsze, to obrazki z natury kreślone naszego kraju i naszych obyczajów domowych”, czyli … jak rozszerzono tematykę dzieła o księgę trzynastą

Środa, 13 lutego –  Światowy Dzień Radia Wydarzenia: (1834) Adam Mickiewicz zakończył pracę nad Panem Tadeuszem   Światowy Dzień Radia O święcie tym pisałam już   (TUTAJ)  . A dzisiaj, 185 lat temu *** a dokładnie 13 lutego 1834 roku, w Paryżu...

Te­leg­raf jest rodza­jem bar­dzo, bar­dzo długiego ko­ta. Na­cis­ka­cie je­go ogon w No­wym Jor­ku, a je­go głowa miau­czy w Los An­ge­les. Ra­dio działa na tej sa­mej za­sadzie, czyli wy­syłacie syg­nały stąd, a od­bierają je tam. Je­dyną różnicą jest to, że nie ma kota.

Wtorek, 13 lutego – Światowy Dzień Radia   Światowy Dzień Radia   Światowy Dzień Radia (World Radio Day) to święto obchodzone od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii (2010), proklamowane przez UNESCO na 36. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 3 listopada 2011...