Jest ta­ka wa­luta, którą bo­gaci się dusza. Jest ta­ka mo­neta, której re­wers i awers ma jedną twarz – wiarę w dru­giego człowieka. I kup­cem jest sprze­daw­ca i sprze­dawcą jest ku­piec. A tar­go­wis­kiem – życie człowieka, czyli… Tu­taj wszys­tko jest na sprzedaż.

Piątek, 8 grudnia – Dzień Kupca lub Święto Kupiectwa Polskiego (w dzień wspomnienia Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, zwanej „Matką Bożą Kupiecką”)   Dzień Kupca Dzień ten został ustanowiony w 1937 roku podczas pielgrzymki kupców na Jasną Górę. Na przestrzeni lat...