23 listopada, czyli … Święto Wojskowej Służby Prawnej

Czwartek, 23 listopada – Święto Wojskowej Służby Prawnej

 

Święto Wojskowej Służby Prawnej

Podstawowymi zadaniami Wojskowej Służby Prawnej są: prawna ochrona interesów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie dowódców w wykonywaniu zadań służbowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W jej skład wchodzą żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe radców lub doradców prawnych oraz osoby zatrudnione jako doradcy i radcowie prawni.

Służby te w szczególności dokonują oceny prawidłowości wykonywania czynności prawnych i informują dowódców o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania tych jednostek oraz stwierdzonych przypadkach naruszenia prawa i skutkach tych naruszeń.

Święto Wojskowej Służby Prawnej obchodzone jest co roku 23 listopada zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 4/MON z dnia 8 stycznia 2007 roku.

 

 

Źródło:   http://polska-zbrojna.pl;

Dodaj komentarz