Jesteśmy inni, inni od innych, Którzy są inni od wszystkich innych. Jesteśmy inni piękną innością, Różni cudowną różnorodnością. Jesteśmy różni i to nas różni. Pięknie nas różni inność niewinna, czyli … Nie jestem winny, że jestem inny. Nie jestem winna, że jestem inna …

Czwartek, 16 listopada – Dzień Tolerancji, Dzień Służby Zagranicznej RP, Światowy Dzień Filozofii, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

 

 

Stanislaw Sojka – Tolerancja

 

 

Dzień Tolerancji

Tolerancja w mowie potocznej i naukach społecznych to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka. W społecznym, kulturowym i religijnym znaczeniu tolerancja i tolerowanie są słowami używanymi do opisu postaw, które są „tolerancyjne” (czy też szanujące) wobec praktyk czy przynależności grupowych, które mogą być dezaprobowane przez tych, którzy są w większości.

 

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (International Day of Tolerance) to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją  z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji oraz wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Szkoda, że tolerancja oraz otwartość na wszelkiego rodzaju inność występuje w polskim społeczeństwie najczęściej w formie deklaratywnej. Nawet pobieżna obserwacja życia społecznego pozwala dostrzec, jak bardzo Polacy są przesiąknięci niechęcią do wszelkich grup społecznych odstających od tak zwanej średniej, czyli do mniejszości etnicznych, narodowych, seksualnych, a także do imigrantów, niepełnosprawnych, osób o niskim statusie ekonomicznym, żyjących z HIV, bezdomnych…

 

Dzień Służby Zagranicznej RP

 

 

Dzień Służby Zagranicznej RP to święto polskiej służby zagranicznej, obchodzone corocznie w dniu 16 listopada, w rocznicę wysłania przez Józefa Piłsudskiego pierwszej depeszy zagranicznej do przywódców państw świata, informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego, ustanowione decyzją Ministra Spraw Zagranicznych – Radosława Sikorskiego w 2009 roku jako uznanie osiągnięć ostatniego dwudziestolecia i roli dyplomacji w budowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

 

 

Światowy Dzień Filozofii

 

Dzień Filozofii ustanowiony został w 2002 roku przez UNESCO, które uznało że trzeci czwartek listopada to doskonały moment, by uczcić dorobek filozoficzny całej ludzkości i zachęcić świat do głębokiej refleksji, otwarcia umysłów i wymiany poglądów. W ramach obchodów organizowane są konferencje, wykłady, debaty, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne. UNESCO podkreśla znaczenie filozofii w procesie zmiany świata na lepszy poprzez zadawanie trudnych pytań i poszukiwanie właściwych odpowiedzi z myślą o poszanowaniu godności człowieka. Słowo filozofia pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie „umiłowanie mądrości” – za twórcę tego terminu uważa się Pitagorasa, niemniej wielcy myśliciele znani byli jeszcze wcześniej (np. Tales z Miletu, VII wiek p.n.e.). Filozofia jest fundamentalną częścią dorobku kulturowego ludzkości. Od zawsze starała się wyjaśnić pochodzenie człowieka, sens jego życia oraz mechanizmy funkcjonowania świata. Na przestrzeni dziejów filozofia często wpływała na wydarzenia społeczne i polityczne. Najwięksi filozofowie w dziejach mają do dziś ogromny wpływ na postrzeganie rzeczywistości, a mądrość, którą za sobą pozostawili, prawdopodobnie nigdy nie straci na wartości. Nie oznacza to jednak, że niczego nowego nie da się już wymyślić,

Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie społeczeństwa (zwłaszcza młodzieży) do zainteresowania się filozofią jako dyscypliną nauki. Mają również zachęcić do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata oraz poprawić komunikację i współpracę między filozofami i naukowcami.

Niektóre starożytne trendy filozoficzne dziś taktowane są raczej w kategoriach ciekawostek, na przykład pogląd, że świat powstał z ruchów powietrza (Anaksymenes) czy też z ognia (Heraklit z Efezu) albo taka chociażby filozofia małżeńska (Marian Hemar i Hanna Banaszak), którą możemy sobie wysłuchać   (TUTAJ)     😉

 

 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

 

Dzień ten, przypadający w trzeci czwartek listopada, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat – zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy, jak na przykład Dzień bez Papierosa (obchodzony 31 maja).

 

 

Dlaczego ludzie palą papierosy? Ponieważ:

 • nikotyna wycisza, uspokaja, relaksuje i zmniejsza napięcie psychofizyczne, czyli staje się metodą na stres;
 • nikotyna pobudza, stymuluje, poprawia koncentrację uwagi, zwiększa aktywność organizmu;
 • palenie papierosów zaspokaja potrzebę ucieczki od różnych problemów – interpersonalnych, zawodowych, rodzinnych itp.;
 • palenie papierosów jest strategią radzenia sobie z trudnymi emocjami, jak smutek, złość, gniew, lęk;
 • nikotyna „reguluje” emocje, daje szybkie uczucie ulgi i uśmierza cierpienie;
 • palenie tytoniu pozornie wypełnia poczucie nudy, pustki i samotności;
 • palenie papierosów staje się pewnym automatyzmem, czynnością rytualną, nawykiem, uzależnieniem od czynności palenia – wyjmowanie papierosa z paczki, zapalanie, manipulowanie papierosem w dłoni itp.;
 • palenie tytoniu wiąże się z uzależnieniem farmakologicznym, potrzebą zwiększania dawki nikotyny we krwi, potrzebą walki z głodem nikotynowym;
 • palenie tytoniu wiąże się z uzależnieniem psychologicznym – pali się dla poprawy nastroju, podniesienia samooceny, dodania sobie pewności siebie;
 • palenie ułatwia komunikację, kontakty społeczne, stanowi rozrywkę towarzyską, pomaga podtrzymać dialog itp.;
 • palenie stanowi sposób czerpania przyjemności, zaspokajania swoich hedonistycznych pragnień;
 • pali się z potrzeby wolności i poszukiwania przygody, oderwania się od rutyny, codziennych trosk, chęci bycia niezależnym.

Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Choć ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta – z racji swojej powszechności – szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są „odstraszacze” graficzne – na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem. W wielu krajach – również w Polsce – wprowadza się współcześnie zakazy palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpłynęły na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne odgrywają zwykle niewielką rolę – znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć w sobie. Każdy palący, czyli co trzeci Polak.

Dlaczego tak fajnie być palaczem?  Czytaj  (TUTAJ)     🙁

 

 

 

Źródło:    https://pl.wikipedia.org;    http://www.ekokalendarz.pl;    https://www.kalbi.pl;    https://portal.abczdrowie.pl;    Piotr Rubik „Jesteśmy inni”

Dodaj komentarz