Pamiętajmy, że każdy człowiek zasługuje na szansę… ale żadna z takich okoliczności jak stan wojny, atak terrorystyczny, brak wewnętrznej stabilizacji politycznej, lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur

Wtorek, 26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu HandlowiMiędzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

 

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi to coroczne święto obchodzone 26 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku na Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu, która odbyła się 26 czerwca 1987 roku.Obchody odbywają się przy wsparciu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Mają na celu zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, że można powrócić do normalnego życia.W Polsce obchody wspiera również Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W Warszawie, na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i Al. Prymasa Tysiąclecia, odsłonięto 24 czerwca 2010 z tej okazji graffiti pod hasłem „Leczyć zamiast karać” na znak solidarności z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków przypadającego na 26 czerwca zwróćmy naszą uwagę na problem narkomanii zwłaszcza w populacji młodocianych. Nie zamiatajmy tego trudnego tematu pod dywan. Poszukujmy wiedzy i wykorzystujmy ją. Obserwujmy i działajmy!

Aby próbować pomóc osobom wpadającym w szpony narkotyków, warto wiedzieć jakie są objawy ich przyjmowania. Niejednokrotnie pewnie spotkamy się ze stanowczym zaprzeczaniem ze strony osoby uzależnionej, jednak warto wytrwale, szczerze i życzliwie sprowadzić ją z manowców narkomanii do normalnego życia.

Organizacjami pomagającymi osobom uzależnionym od narkotyków i nie tylko są np. Stowarzyszenie MONAR i KARAN. Ich pracownicy i wolontariusze starają się pomagać osobom z problemem uzależnień narkotykowych m.in. poprzez wsparcie, edukację i kierowanie na terapię odwykową, a także prowadzenie jej. Pamiętajmy, że „każdy człowiek zasługuje na szansę”!

 

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur to coroczne święto obchodzone również 26 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1997 roku na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej.

Data nie jest przypadkowa. Upamiętnia wejście w życie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, uchwalonej w 1984 roku.

 

 

Obchody Dnia Pomocy Ofiarom Tortur mają na celu wspieranie działań na rzecz wyeliminowania tortur i skutecznej realizacji postanowień Konwencji. Biorą w nim czynny udział m.in. Międzynarodowa Rada Rehabilitacji Ofiar Tortur (IRCT),  założona w 1985 roku przez Inge Genefke (duńską lekarkę i działaczkę społeczną, znaną z walki przeciwko stosowaniu tortur) oraz Amnesty International (międzynarodową organizację pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka) działające w wielu krajach.
Źródło;   https://pl.wikipedia.org;   https://polki.pl;

Dodaj komentarz