Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje, czyli … wycięty las szumi już tylko w nas …

Wtorek, 9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

 

Ich Troje – Przyroda

 

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody.

Od 1925 pod nazwą „Liga Ochrony Przyrody” działała na terenie Wielkopolski i Pomorza organizacja społeczna, założona przez prof. Adama Wodziczkę. Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928.  I właśnie na pamiątkę tego wydarzeniu, co roku 9 stycznia, obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Statut LOP zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na miasto stołeczne Warszawę 29 marca 1928 i liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 358. II wojna światowa przerwała działalność ligi, ale stowarzyszenie odrodziło się 17 lipca 1945 w Łodzi.

W tej chwili Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji.

Do celów LOP przede wszystkim należy prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac, inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego a także czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

 

Działalność LOP to edukacja społeczeństwa (szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej), działalność wydawnicza, działalność popularyzatorska, działania interwencyjne, lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz współpraca z administracją rządową i samorządową.

Liga Ochrony Przyrody wydaje miesięcznik „Przyroda Polska” z wkładką edukacyjną.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  „Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje”  R.Ingersoll;    „Wycięty las szumi już tylko w nas” Jan Sztaudynger;

Dodaj komentarz