W straży pożarnej, razem walczymy przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi – pożarowi – bez względu na kraj, pochodzenie, jaki mundur nosimy i w jakim języku mówimy, czyli … Niech moc będzie z nami!

Piątek, 4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Międzynarodowy Dzień Tuby   Międzynarodowy Dzień Strażaka Międzynarodowy Dzień Strażaka (International Firefighters’ Day – IFFD) to międzynarodowe...