Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go karci. Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz – nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz mu duszę, czyli … o karach cielesnych i nie tylko …

Poniedziałek, 30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych, Ogólnopolski Dzień Koni, Międzynarodowy Dzień Jazzu   Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci Na całym świecie obchodzony dziś jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W...