Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go karci. Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz – nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz mu duszę, czyli … o karach cielesnych i nie tylko …

Poniedziałek, 30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych, Ogólnopolski Dzień Koni, Międzynarodowy Dzień Jazzu

 

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

Na całym świecie obchodzony dziś jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W Polsce obchodzony będzie po raz 15. i po raz ósmy pod rządami ustawy wprost zakazującej stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.

W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. Przepis ten pozbawiony jest sankcji.
Mimo to, przepis pełni ważną rolę: nie pozwala bowiem sądom odstępować od wymierzenia kary na podstawie Kodeksu karnego, gdy naruszenie nietykalności cielesnej nastąpiło „w celach wychowawczych”.
Główny problem ze stosowaniem przepisu o zakazie bicia dzieci – to fakt, że przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jest ścigane z oskarżenia prywatnego, a gdy dziecko jest bite, karane fizycznie, to ono samo nie może złożyć prywatnego oskarżenia, bo nie ma zdolności do czynności prawnych. Oczywiście nie zrobi tego rodzic, który je bije, a drugi rodzic też nie może w takich sytuacjach reprezentować dziecka przed sądem.
Inny problem to brak prawnego zakazu poniżającego traktowania dzieci.

Zakaz stosowania kar cielesnych pod kątem prawnym nie wyczerpuje całego spektrum możliwej przemocy wobec dzieci, czy też braku zainteresowania i obojętności wobec najmłodszych.
Każdy, komu jest wiadome, że dziecku dzieje się krzywda, powinien zawiadomić o tym odpowiednie organy.

Dziecko trzeba chronić nie tylko przed krzywdzeniem fizycznym, ale też przed psychicznym. Bicie niszczy ufność dziecka i burzy poczucie własnej wartości. Dzieci, które są często bite, uczą się stosowania przemocy. Uczy je, że „silniejszy ma zawsze rację”.
Ale strach nie jest skuteczną metodą uczenia dzieci pożądanych zachowań. Bite dzieci zwykle zachowują się dobrze tylko wtedy, kiedy stosujący przemoc dorosły znajduje się w pobliżu. Wspomnienia z dzieciństwa osób, które jako dzieci były często bite, są zwykle pełne gniewu i urazy.

Bicie dziecka jest wyrazem bezsilności, złości i frustracji rodzica, nie zaś edukacją dziecka. Dzieci są często bite za zachowania, które nie są „złe” czy „niewłaściwe”, ale wynikają z ich naturalnej potrzeby badania świata, a także z potrzeb związanych z odżywianiem, snem, ruchem czy chęcią zwrócenia na siebie uwagi.
Dzieci najłatwiej uczą się pożądanych zachowań, kiedy dorośli wyjaśniają im, jak powinny postępować, rozmawiają z nimi oraz własnym zachowaniem dają im przykład odpowiedzialności, troski i samodyscypliny.
Dziecko nie jest niczyją własnością, należy zawsze taktować je podmiotowo.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children) a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych.

W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci jest obchodzony od 2003 r.

Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych

Kara cielesna to jedna z najstarszych kar w historii prawa. Niestety, często stosuje się ją wobec tych, którzy na nią nie zasługują, czyli dzieci.

Kara cielesna (kara fizyczna) to rodzaj kary mającej na celu zadanie bólu osobie karanej za pomocą użycia siły fizycznej wobec niej. W przypadku tej kary, cierpienie fizyczne często łączy się z cierpieniem psychicznym. Kara fizyczna jest jedną z najstarszych kar w historii prawa.

Kary cielesne można podzielić na trzy główne rodzaje:

  • karę cielesną w domu stosowaną przez rodziców i innych opiekunów prawnych w celu zdyscyplinowania dzieci
  • karę cielesną w szkole, wymierzaną przez nauczycieli wobec uczniów również jako środek dyscyplinujący
  • prawną karę cielesną – wykonywaną na podstawie wyroku sądowego za wykroczenia i przestępstwa.

30 kwietnia obchodzony jest w USA i wielu państwach europejskich Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych.

 

Ogólnopolski Dzień Koni

Konie to niezwykle piękne i inteligentne zwierzęta, które zostały na stałe włączone do naszego życia. Kiedyś służyły jako podstawowa siła pociągowa, dziś są używane w celach rekreacyjnych.
W oczach konia można odczytać spokój i inteligencję, którą zaraża każdego napotkanego człowieka.
30 kwietnia to ich święto – to Ogólnopolski Dzień Koni.

„Konik biały z grzywą długą, łeb ma piękny z czarną smugą. Biegnie ścieżką wzdłuż strumyka, ściga wiatr, wesoło bryka…”

 

 

Przy okazji, chciałam polecić piękny film „Zaklinacz koni” (The Horse Whisperer) – amerykański film z 1998 roku w reżyserii Roberta Redforda. Scenariusz do filmu powstał na podstawie powieści Nicholasa Evansa z 1995 roku o takim samym tytule. Robert Redford zagrał tytułową rolę – utalentowanego trenera posiadającego niezwykły dar rozumienia koni, który został zatrudniony, by pomóc niepełnosprawnej dziewczynce i jej koniowi w powrocie do zdrowia po tragicznym wypadku.

 

Zaklinacz Koni

 

Międzynarodowy Dzień Jazzu

Międzynarodowy Dzień Jazzu (International Jazz Day) to święto proklamowane w listopadzie 2011 roku na 36. sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Obchody wyznaczono na 30 kwietnia. Data obchodów powiązana jest z obchodzonym w kwietniu w Stanach Zjednoczonych miesiącem jazzu.

Inauguracja odbyła się w Paryżu 27 kwietnia 2012 roku a rozpoczęli ją: Dyrektor Generalna i Ambasador Dobrej Woli UNESCO Herbie Hancock. Z tej okazji odbyły koncerty, wykłady i dyskusje prezentujące twórczość Marcusa Millera, Barbary Hendricks, Hugh Masekeli i wielu innych.

Celem obchodów jest uznanie dla sztuki jazzu i jego przedstawicieli, którzy na przestrzeni dziesięcioleci wykreowali wiele gatunków i stylów jazzowych oraz ukazanie jazzu jako pięknej muzyki, dającej ludziom radość i satysfakcję.

 

 

Herbie Hancock – Watermelon Man (1962)

 


Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  http://www.tvp.info;   tytułowy cytat to fragment Biblii-http://biblista.pl;   Urszula Kowalska, fragment wiersza „Konik zuch”-http://wierszykidladzieci.pl;    zdjęcia koni: Pentowo – Europejska Wieś Bociania, gospodarstwo H i B Toczyłowskich.

Dodaj komentarz