Polityka na rzecz rodzin musi być strategiczna i długofalowa, nie może być na chwilę, musi dawać rodzinom poczucie stabilności, czyli … Dzień Praw Rodziny

Poniedziałek, 22 października –  Światowy Dzień Osób Jąkających, Dzień CAPS LOCKA, Dzień Praw Rodziny     Światowy Dzień Osób Jąkających Dzień CAPS LOCKA O świętach tych pisałam  (TUTAJ) .   A dzisiaj – dzisiaj po raz drugi w polskiej historii obchodzimy...