Polityka na rzecz rodzin musi być strategiczna i długofalowa, nie może być na chwilę, musi dawać rodzinom poczucie stabilności, czyli … Dzień Praw Rodziny

Poniedziałek, 22 października –  Światowy Dzień Osób Jąkających, Dzień CAPS LOCKA, Dzień Praw Rodziny

 

 

Światowy Dzień Osób Jąkających

Dzień CAPS LOCKA

O świętach tych pisałam  (TUTAJ) .

 

A dzisiaj – dzisiaj po raz drugi w polskiej historii obchodzimy –

Dzień Praw Rodziny

 

Dzień Praw Rodziny został ustanowiony przez Sejm, w drodze uchwały – 21 października 2016 r.

Po raz pierwszy był obchodzony 22 października 2017 roku.

Data nie została wybrana przypadkowo. Przypada w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Jego ustanowienie ma przypominać nauczanie św. Jana Pawła II o rodzinie. Ponadto 22 października 1983 r., w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, na apel Ojca Świętego Stolica Apostolska ogłosiła Kartę Praw Rodziny.

W tym celu powołany został Narodowy Komitet Obchodów Dnia Rodziny. Jego członkowie oczekują, że Dzień Praw Rodziny zgromadzi przedstawicieli władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli świata nauki i kultury, wszystkich ludzi dobrej woli, dla których troska o rodzinę i jej prawa jest sprawą priorytetową.

 

 

Dzień Praw Rodziny jest okazją do podkreślenia znaczenia rodziny jako fundamentu rozwoju Polski, a także zaakcentowania potrzeby szczególnej troski o prawa rodzin.

Sejm RP uznając, że fundament bytu i rozwoju Państwa Polskiego stanowi rodzina, zachęca wszystkich obywateli, instytucje oraz władze do stałej troski o prawa rodzin. Jednocześnie Sejm RP wzywa wszystkie rodziny do komplementarnego wypełniania ich zadań oraz obrony i umacniania należnych im praw – czytamy w uchwale ustanawiającej to święto.

 

Rodzina, ach rodzina…

 

 

 

 

 

Źródło:   http://www.sejm.gov.pl;    https://ekai.pl;

Dodaj komentarz