Pomnik przy Niagarze, to jest pomnik godny naszej ery naukowej, prawdziwy pomnik oświecenia i pokoju. Oznacza ujarzmienie sił natury w służbie człowiekowi, czyli … „wojna prądów” i elektrownia z marzeń

Piątek, 16 listopada –  Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Dzień Służby Zagranicznej RP, elektrownia wodna na Niagarze, Salto del Angel – najwyższy wodospad na świecie     Międzynarodowy Dzień Tolerancji Dzień Służby Zagranicznej RP   O świętach tych pisałam już tutaj  (TUTAJ) . Dzisiaj będzie...

Te­leg­raf jest rodza­jem bar­dzo, bar­dzo długiego ko­ta. Na­cis­ka­cie je­go ogon w No­wym Jor­ku, a je­go głowa miau­czy w Los An­ge­les. Ra­dio działa na tej sa­mej za­sadzie, czyli wy­syłacie syg­nały stąd, a od­bierają je tam. Je­dyną różnicą jest to, że nie ma kota.

Wtorek, 13 lutego – Światowy Dzień Radia   Światowy Dzień Radia   Światowy Dzień Radia (World Radio Day) to święto obchodzone od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii (2010), proklamowane przez UNESCO na 36. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 3 listopada 2011...