Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. W gwiazdę Francji Orzeł Biały patrząc, lot swój w niebo wzbił. A nadzieją podniecany woła do nas z górnych stron: „Powstań Polsko, skrusz kajdany, dziś twój tryumf albo zgon, czyli … wspominając Powstanie Listopadowe …

29 listopada – Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim   Dzień Podchorążego Dzień Podchorążego – święto obchodzone w Wojsku Polskim 29 listopada. Ustanowione na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830, kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję...