Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. W gwiazdę Francji Orzeł Biały patrząc, lot swój w niebo wzbił. A nadzieją podniecany woła do nas z górnych stron: „Powstań Polsko, skrusz kajdany, dziś twój tryumf albo zgon, czyli … wspominając Powstanie Listopadowe …

29 listopada – Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

 

Dzień Podchorążego

Dzień Podchorążego – święto obchodzone w Wojsku Polskim 29 listopada. Ustanowione na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830, kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Inicjatorem nocy listopadowej był podporucznik Piotr Wysocki.

 

Wzięcie Arsenału – obraz olejny autorstwa Marcina Zaleskiego namalowany na płótnie w roku 1831.

Obraz przedstawia walkę pod Arsenałem w nocy z 29 na 30 listopada 1830. W tę noc ludność Warszawy wraz z grupą powstańców zdobyła budynek Arsenału, wspierając tym samym rozpoczynające się powstanie listopadowe. Na nastrojowym i nieco mrocznym obrazie widać akcję zajęcia Arsenału, palący się budynek i spontaniczną walkę powstańców. Burzliwe wydarzenia kończące dzień 29 listopada 1830 w literaturze określa się mianem Nocy Listopadowej zaś dzień 29 listopada jest świętem podchorążych.

Obecnie Dzień Podchorążego obchodzony jest szczególnie uroczyście w wyższych uczelniach wojskowych, takich jak: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Z tej okazji co roku organizowane są m.in. bale podchorążych, inscenizacje nocy listopadowej oraz pełnienie honorowej służby wewnętrznej i wart, które współcześni podchorążowie pełnią w historycznych mundurach z 1830 roku.

 

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

To święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONA w 1977 roku, a jego celem jest solidarność i wspieranie Palestyny. W ramach obchodów odbywają się wystawy na temat praw Palestyńczyków oraz inne wydarzenia kulturalne.

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim (International Day of Solidarity with the Palestinian People) to coroczne międzynarodowe święto  obchodzone 29 listopada, w rocznicę przyjęcia rezolucji nr 181 z 1947 roku o podziale Palestyny. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  2 grudnia 1977 roku i po raz pierwszy obchodzone było w roku 1978.

 

 

Źródło:    https://pl.wikipedia.org; „Warszawianka 1830” – Pieśń Hymniczna Powstania Listopadowego;   Herb Polski i Litwy z powstania listopadowego rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN  

 

Dodaj komentarz