„Kto inny ma laur i nadzieję, Ja – jeden zaszczyt: być człekiem.” – „Odpowiedz” C.K. Norwid, czyli … o prawie do godności

Środa, 18 października – Dzień Poczty Polskiej, Dzień Listonosza, Dzień Łącznościowca, Święto Wojsk Łączności i Informatyki, Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy, Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi, Światowy Dzień Godności, Dzień Alaski     Dzień Poczty Polskiej Przeszło tydzień temu obchodziliśmy...