„Kto inny ma laur i nadzieję, Ja – jeden zaszczyt: być człekiem.” – „Odpowiedz” C.K. Norwid, czyli … o prawie do godności

Środa, 18 października – Dzień Poczty Polskiej, Dzień Listonosza, Dzień Łącznościowca, Święto Wojsk Łączności i Informatyki, Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy, Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi, Światowy Dzień Godności, Dzień Alaski

 

 

Dzień Poczty Polskiej

Przeszło tydzień temu obchodziliśmy Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Dzisiaj obchodzimy podobne święto ale dotyczące tylko naszego kraju – Dzień Poczty Polskiej.

Obchody tego święta w 2008 roku były szczególnie uroczyste. Zbiegły się z 450 rocznicą uruchomienia pierwszego szlaku pocztowego między Polską a Włochami, bowiem właśnie18 października 1558 król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską, jako sformalizowaną instytucję publiczną, „Ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń, za pomocą poczty, czyli koni rozstawnych”. Komunikację zapewniali kurierzy na koniach a kurierami byli synowie szlacheccy przebywający na dworach królewskich. Poczta królewska Zygmunta Augusta włączyła Polskę do sieci regularnych połączeń międzynarodowych.

 

 

Dzień Listonosza

Dzisiaj świętujemy nie tylko Dzień Poczty Polskiej ale i Dzień  (naszych polskich) Listonoszy

SKALDOWIE – Medytacje wiejskiego listonosza

 

18 października jest oficjalnym świętem Poczty Polskiej i jej pracowników, a najbardziej znienawidzonych przez psy, a uwielbianych przez emerytów – listonoszy.  Listonosze w swoje święto nie mają niestety wolnego, w dalszym ciągu są bowiem niezastąpieni. Mimo iż w dobie cyfryzacji listowa korespondencja towarzyska praktycznie umarła, ktoś przecież musi dostarczać listy z urzędów i instytucji, paczki, przesyłki i przekazy pocztowe. Dzień Listonosza ma na celu wyróżnienie niełatwej pracy dzielnych doręczycieli i doręczycielek, którzy regularnie zmagać się muszą nie tylko z kaprysami pogody, ale również kaprysami klientów.

Zbigniew Wodecki-List Szczęśliwych Dni

 

Dzień Łącznościowca

Obchody Dnia Poczty Polskiej łączą się z obchodami  Dnia Łącznościowca. Z tej to okazji wszystkim osobom związanym z branżą telekomunikacyjną i pocztową życzę pomyślności, spełnienia osobistych zamierzeń i zawodowych planów oraz satysfakcji z wykonywanych zadań. Niech wspólna praca – urzędów, przedsiębiorstw i instytucji społecznych, służy poprawie jakości i dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

 

 

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

Wojska łączności jest to rodzaj wojsk przeznaczony do organizowania łączności wojskowej w czasie pokoju i wojny zarówno w warunkach garnizonowych jak i polowych. Występują we wszystkich rodzajach sił zbrojnych oraz rodzajach wojsk zapewniając im wszechstronną łączność stosownie do przeznaczenia bojowego i specyfiki działań.

Najbardziej typowe jednostki wojsk łączności (pododdziały i oddziały):

 • łączności przewodowej;
 • łączności radiowej;
 • łączności satelitarnej;
 • łączności radioliniowej;
 • poczta polowa.

Do zadań łączności należy zapewnienie dowódcy i sztabowi dowodzenia wojskami terminowego przekazywania rozkazów i zarządzeń do podległych elementów ugrupowania bojowego i otrzymania od nich meldunków o zakresie realizacji otrzymywanych przez nie zadań, zapewnienie dowódcy i sztabowi sterowania środkami rażenia natychmiastowego przekazywania współrzędnych celów oraz sygnałów i komend, zapewnienie wymiany informacji wiadomości w ramach współdziałania pomiędzy związkami taktycznymi, organizacyjnymi, przydzielonymi i wspierającymi oraz zapewnienie natychmiastowego przekazywania i otrzymywania sygnałów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania.

 

 

Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy

Światowa Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodowe Towarzystwo Menopauzy (IMS) ustanowiły 18 października Światowym Dniem Menopauzy i Andropauzy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy oraz sposoby walki z objawami i następstwami zmian zachodzących w organizmie tak kobiet jaki mężczyzn około 50 roku życia.

 

Menopauza to trwałe zahamowanie czynności jajników produkujących żeńskie hormony płciowe, estrogeny. Dotyczy ona niemal wszystkich kobiet po 50. roku życia.

Jej odpowiednikiem u mężczyzn jest andropauza, czyli zespół objawów wywołanych obniżeniem się produkcji męskiego hormonu, testosteronu. Produkcja testosteronu spada jednak powoli (nie tak gwałtownie, jak u kobiet przechodzących menopauzę), dlatego tylko pewna grupa mężczyzn ma objawy andropauzy po pięćdziesiątce, a większość odczuwa je w późniejszym wieku.

Choć menopauza i andropauza to procesy naturalne dla organizmu, mają one określone – zarówno krótko-, jak i długoterminowe skutki zdrowotne. Do krótkotrwałych można zaliczyć m.in. uderzenia gorąca i pocenie się (u kobiet), a także zmęczenie, rozdrażnienie, problemy ze snem, problemy z życiem seksualnym oraz tycie (u obu płci).

Długoterminowe skutki zdrowotne są znacznie poważniejsze, choć początkowo mniej widoczne. Należy do nich m.in. wzrost ryzyka chorób układu krążenia, schorzeń wyniszczających mózg, jak choroba Alzheimera lub Parkinsona oraz – zwłaszcza u kobiet – wzrost ryzyka osteoporozy i złamań kości.

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Już po raz 11 obchodzimy dzisiaj Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Niestety handel ludźmi jest jednym z najczęstszych i najbardziej dochodowych procederów przestępczych, polegający m.in. na wykorzystywaniu seksualnym i zmuszaniu do niewolniczej pracy.

Za handel ludźmi uznaje się też m.in. werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem przemocy lub groźby, uprowadzenia, podstępu czy wprowadzenia w błąd. Najczęściej jego ofiarami padają kobiety i dzieci.
Co roku około 2 mln ludzi pada ofiarą tego przestępstwa. Również w Polsce mówimy o kilkuset popełnionych przestępstwach tego rodzaju w ciągu roku. Jest to zarówno sprzedaż kobiet czy wykorzystywanie kobiet do prostytucji, czy wymiana i handel pornografią dziecięcą. Mówimy tutaj o bardzo poważnych przestępstwach, ale handel ludźmi to także niewolnicza praca.
Według danych ONZ handel ludźmi jest, obok handlu narkotykami i bronią najbardziej dochodowym przestępstwem. Zyski z tego procederu na całym świecie mogą dochodzić do 32 miliardów dolarów.

Światowy Dzień Godności

Światowy Dzień Godności jest symbolicznym dorocznym ukoronowaniem działań na rzecz godności prowadzonych przez ponadnarodową inicjatywę Global Dignity i jej partnerów. Obchodzony na całym świecie w trzecią środę października.

Global Dignity to niezależna inicjatywa, której myślą przewodnią jest propagowanie uniwersalnego prawa każdego człowieka do godnego życia. Utworzyli ją w 2006 roku trzej „odpowiedzialni obywatele świata”: JKW Książę Haakon (Norwegia), profesor Pekka Himanen (Finlandia) i John Hope Bryant (USA), którzy spotkali się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w 2006 roku.

Inicjatywa współdziała między innymi z ruchem Young Global Leaders (z którego wywodzą się trzej założyciele) i ze społecznościami lokalnymi, aby objąć tzw. „lekcjami godności” jak największą liczbę dzieci i młodzieży na świecie. Lekcje godności mają na celu przede wszystkim uzmysłowienie odbiorcom istoty godności i problemów, jakie powstają w wyniku jej nieposzanowania, obudzenie ich wrażliwości, umiejętności współodczuwania z drugim człowiekiem, a także rozpalenie w nich chęci do pozytywnego działania na co dzień.

Inicjatywa Dignity Day jest obecna w Polsce od 2009 roku.

5 zasad godności:

 1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.
 2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i poczucia bezpieczeństwa.
 3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
 4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.
 5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

 

Dzień Alaski

Teen Daze – Alaska

 Alaska  jest to stan USA w północno-zachodniej części Ameryki Północnej, będący eksklawą Stanów Zjednoczonych. Graniczy od wschodu z Kanadą, a od zachodu, przez Cieśninę Beringa, z Rosją. Dominują góry, z najwyższym punktem Ameryki Północnej jakim jest szczyt Denali, oraz wyżyny i liczne stożki wulkaniczne. Do terytorium należą też Aleuty. Alaska ma największą powierzchnię spośród wszystkich stanów USA oraz najmniejszą gęstość zaludnienia. W odróżnieniu od większości stanów Alaska nie dzieli się na hrabstwa, lecz okręgi , znaczna część stanu jest przy tym niezorganizowana.

W drugiej połowie XIX w. należące do Rosji tereny Alaski zostały odsprzedane Stanom Zjednoczonym. Traktat został podpisany po długich negocjacjach w nocy 29/30 marca 1867. Transakcję wartą 7,2 mln dolarów zawarł w imieniu Rosji baron Edward de Stoeckl, a w imieniu USA William Seward, który już dużo wcześniej zabiegał o zakup tych terenów. Traktat został ratyfikowany przez Senat Stanów Zjednoczonych 9 kwietnia 1867.  Izba Reprezentantów 14 lipca 1868 uchwaliła wyasygnowanie pieniędzy.

I jeszcze trochę ważnych dat dla tego stanu:

 • 1640 – odkrycie Alaski przez żeglarzy hiszpańskich;
 • 1732 – okręt rosyjski wysłany przez dowódcę ekspedycji wojskowej Pawłuckiego (z pochodzenia Polaka) w czasie przejścia przez Cieśninę Beringa obserwuje brzeg Alaski, potwierdzając bliskość Azji i Ameryki;
 • 1741 (15 i 16 lipca) – pierwsza morska ekspedycja naukowa pod dowództwem duńskiego badacza w służbie Rosji Vitusa Beringa i Rosjanina Aleksieja Czirkowa;
 • 1784 – pierwsza kolonia założona przez rosyjskich handlarzy futer na wyspie Kodiak.
 • 1799 – założenie przez Rosjan osady Sitka na Wyspie Baranowa, która od początku swojego istnienia aż do roku 1906 była stolicą Alaski;
 • 1799–1867 – teren Alaski pod administracją Kompanii Rosyjsko-Amerykańskiej;
 • 1867 (30 marca) – sprzedaż Alaski przez cara Imperium RosyjskiegoAleksandra II Stanom Zjednoczonym za 7,2 mln dolarów; jednym z pierwszych amerykańskich urzędników federalnych Alaski został Polak, Włodzimierz Krzyżanowski;
 • 1896 – George Carmack, Skookum Jim i Dawson Charlie odkryli złoto nad rzeką Klondike;
 • 1897 – początek wielkiej „gorączki złota” wywołanej wiadomością o tonie złota przywiezionej na pokładzie parowca z Alaski do portu Seattle w stanie Waszyngton;
 • 1912 – ustanowienie zorganizowanegoTerytorium Alaski (zalążka stanu);
 • 1958 (9 lipca) – największe zanotowane dotąd tsunami na świecie – megatsunami w zatoce Lituya;
 • 1959 (3 stycznia) – wejście Alaski do Unii jako 49 stanu; spowodowało to ustanowienie najkrócej obowiązującej flagi USA z czterdziestoma dziewięcioma gwiazdkami, gdyż zaledwie rok później straciła ważność na rzecz współczesnej, gdy stanem stały się Hawaje;
 • 1976 – rząd decyduje o zniesieniu podatków i wprowadzeniu dywidend.

 

… i kilka jakże pięknych widoków

 

 

 

Crown Princess in Glacier Bay National Park, Alaska. (PRNewsFoto/Princess Cruises)

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://www.poczta-polska.pl;   https://www.kalbi.pl;   https://uke.gov.pl;    http://naukawpolsce.pap.pl;   http://www.radiomaryja.pl;

Dodaj komentarz