Na chleb tylko proszę dla moich dzieci, czyli … gdy człowiek w skrajnej musi żyć nędzy …

Wtorek, 17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

 

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ma na celu zwrócić uwagę na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność i braterstwo z najuboższymi.

 

Dikanda – Bieda

 

Ale zacznijmy od początku.

Jest rok 1957. Pod Paryżem, niejaki Józef Wrzesiński (jego ojciec pochodził z Polski), francuski proboszcz oraz rodziny z obozowiska dla bezdomnych w Noisy-le-Grand, założyli międzynarodowy ruch pomocy ATD Czwarty Świat (Aide à toute Détresse – Quart Monde, co znaczy Pomoc wobec każdego nieszczęścia – Czwarty Świat). Jest to międzynarodowy ruch humanitarny i organizacja non-profit mająca na celu walkę z nędzą i ubóstwem. Prowadzi działalność charytatywną oraz realizuje projekty badawczo-naukowe dotyczące mechanizmów nędzy i wykluczenia społecznego. Nazwa „Czwarty Świat” dotyczy warstwy ludzi najbiedniejszych, która istnieje we wszystkich krajach świata, zarówno bogatych, jak i biednych. 14 lutego 1988r Ojciec Józef umiera, a na czele ruchu staje Geneviève de Gaulle-Anthonio. Jej udział nadał ruchowi ATD rozgłosu i ułatwił prowadzenie działalności.

I tak międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat, stał się inicjatorem powstania obchodzonego od roku 1987 przez organizacje pozarządowe w wielu krajach Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Nędzy.

Tenże stał się z kolei pierwowzorem  Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (International Day for the Eradication of Poverty) – ustanowionego w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 47/196 z 22 grudnia), obchodzony co roku w dniu 17 października.

 

 

W Polsce Ruch ATD Czwarty Świat rozpoczyna swoją działalność w 1998 roku w Kielcach, od spotkania wolontariuszy z bezdomnymi na dworcu PKP i w noclegowni. Od tego czasu trwają regularne spotkania i coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 17 października. W 2002 roku przy dworcu PKP w Kielcach ustawiono krzyż upamiętniający zmarłych bezdomnych. Rok później zorganizowane zostały warsztaty artystyczne w Kałkowie k. Kielc. W Warszawie ATD Czwarty Świat rozpoczął działalność w 2004 roku. W salach Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Ósmy Uniwersytet Powszechny, gdzie spotkali się ludzie najubożsi, wolontariusze i politycy z całej Europy, by wspólnie dyskutować o godności człowieka oraz o walce z nędzą i wykluczeniem społecznym.

Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju.

 

 

Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

 

Sprzedaż bezpośrednia to jedna z form sprzedaży detalicznej. Polega ona na dotarciu przez sprzedawcę bezpośrednio do potencjalnego klienta w jego miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w czasie specjalnie zorganizowanego wyjazdu „turystycznego”. Wywodzi się ona z handlu prowadzonego poprzez domokrążców – komiwojażerów.

17 października to, jak co roku, wyjątkowy dzień dla wszystkich osób związanych ze sprzedażą bezpośrednią.

W dobie kiedy podaż przewyższa popyt sprzedawca stara się nadać oferowanemu towarowi cechy szczególne, które mają stworzyć wrażenie wyjątkowości, przez co skłonić potencjalnego klienta do zakupu. Stosuje się tu następujące formy argumentacji:

  • oferowany towar jest produktem wyjątkowo innowacyjnym,
  • oferowany towar jest dostępny tylko w tej formie sprzedaży,
  • oferowany towar ma znacznie niższą cenę niż na półce sklepowej.

Organizacja sprzedawców w wielopoziomowe sieci (MLM) spotyka się z posądzeniem o stosowanie psychomanipulacji oraz technik socjotechnicznych.

 

Sprzedaż bezpośrednia wywodzi się z handlu prowadzonego poprzez domokrążców – komiwojażerów. Jest to więc praca oparta na zaufaniu i tradycyjnych kontaktach międzyludzkich, ale podczas Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej coraz więcej czasu poświęca się także na nowe technologie.

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org,    http://superbiz.se.pl;

Dodaj komentarz