Człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje w służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot, czyli … święto ludzi związanych z kulturą i inne …

Wtorek, 29 maja – Dzień Działacza Kultury, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada Dzień Działacza Kultury „Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa....