Człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje w służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot, czyli … święto ludzi związanych z kulturą i inne …

Wtorek, 29 maja – Dzień Działacza Kultury, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada

Dzień Działacza Kultury

„Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie”- papież Jan Paweł II

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”- André Malraux, XX wieczny francuski pisarz, eseista, orientalista i archeolog.

„Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura”- jest to najbardziej trafne określenie, które sformułował niemiecki filozof, pastor Johann Herder, żyjący w XVIII wieku.

Istnieje nieskończona mnogość definicji terminu „kultura”, jak też i ludzi powiązanych z szeroko rozumianą kulturą.

Dziś jest ich dzień – Dzień Działacza Kultury. Dzień ten jest więc świetną okazją, by wyróżnić osoby które łączy pasja i zamiłowanie do kultury, którą tworzą i na rzecz której działają. Osoby zaangażowane w działalność kulturalną to nie tylko twórcy i artyści ale również animatorzy kultury, czyli ludzie, którzy różnymi metodami aktywizują społeczeństwo, rozbudzają zainteresowania, pokazują nowe metody spędzania wolnego czasu, włączają ludzi w działania, wykorzystują potencjał i starają się zaspokoić potrzeby kulturalne innych ludzi.

To także ludzie zajmujący się zawodowo promocją kultury i sztuki, instruktorzy sekcji artystycznych, ale i nauczyciele angażujący się w działalność kulturalną w swoich placówkach oraz osoby, które wspierają lokalną kulturę tworząc warunki do jej rozwoju.

 

 

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ to coroczne święto obchodzone 29 maja ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w dniu 11 grudnia 2002, po oficjalnym wniosku Ukraińskiego Stowarzyszenia Uczestników Misji Pokojowych i rządu Ukrainy.

Dzień ten po raz pierwszy obchodzony był w 2003 roku, w rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu (UNTSO) w 1948 roku, w celu monitorowania zawieszenia broni wojny izraelsko-arabskiej (Palestyna). Była pierwszą w historii misją pokojową ONZ.

 

 

Celem obchodów tego Międzynarodowego Dnia jest oddanie hołdu wszystkich kobietom i mężczyznom, którzy służyli i nadal służą w operacjach pokojowych ONZ, za ich wysoki poziom profesjonalizmu, zaangażowanie i odwagę. Dzień ten jest również okazją, aby uczcić pamięć tych, którzy stracili życie w imię pokoju.

 

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Weteran to żołnierz biorący udział w operacjach poza granicami państwa. W Polsce weteranem może zostać żołnierz lub funkcjonariusz, który pełnił służbę poza granicami kraju nie krócej niż sześćdziesiąt dni. Każdy żołnierz i funkcjonariusz, który spełnia powyższe kryteria może się ubiegać o przyznanie statusu weterana.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa to polskie święto obchodzone 29 maja od 2012 roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Obchody połączone są z obchodami odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

 

 

Od 1953 roku ponad sto tysięcy polskich żołnierzy, policjantów, strażaków, funkcjonariuszy ABW, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz pracowników cywilnych wzięło udział w misjach zagranicznych. Kambodża, Czad, Kongo, kraje byłej Jugosławii, Liban, Syria, Irak, Afganistan. To tylko niektóre spośród licznych krajów, gdzie Polacy służyli sprawie bezpieczeństwa i pokoju.

 

 

Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego

29 maja, jak co roku – Światowa Organizacja Gastroenterologii (WGO) obchodzi Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Jest to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na problem różnego typu schorzeń układu pokarmowego, leczenia, profilaktyki i ich wpływu na nasze życie.

WGO (Światowa Organizacja Gastroenterologii ) poprzez swoje  inicjatywy społeczne dociera do ponad 100 różnych narodowości. Organizacja zrzesza 50 tys. członków na całym świecie. Każdego roku organizacja skupia uwagę na innym problemie zdrowotnym układu pokarmowego.

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

W skład układu pokarmowego człowieka wchodzi przewód pokarmowy i trzy gruczoły (wątroba, trzustka, ślinianki). Przewód pokarmowy składa się z jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka oraz jelita cienkiego (dwunastnica, jelito czcze i jelito kręte) oraz jelita grubego (wyrostek robaczkowy, jelito ślepe-kątnica, okrężnica i odbytnica).

 

 

Choroby układu pokarmowego mogą obejmować zaburzenia perystaltyki, choroby pasożytnicze, zapalenia, nietolerancje pokarmowe i wiele innych. Kluczową rolę w zachowaniu zdrowia ma flora bakteryjna. Prawidłowa mikroflora jelitowa jest niezbędna do właściwego funkcjonowania nie tylko przewodu pokarmowego, ale i całego organizmu. Jeśli w przewodzie pokarmowym występuje więcej patogennych bakterii bariera ochronna przewodu pokarmowego zostaje osłabiona, narządy są narażone na zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybiczne. Dochodzi do nasilenia procesów fermentacyjnych w jelicie, czego skutkiem są wzdęcia, zaparcia i bóle brzucha. Obniża się odporność organizmu.

Podstawą leczenia każdej jednostki chorobowej układu pokarmowego jest odpowiednia dieta. Nie ma jednej diety, która nadawałaby się do wszystkich jednostek chorobowych. W każdej chorobie układu pokarmowego konieczne jest wykluczenie produktów, które powodują objawy (alergizujące, wywołujące nietolerancje) lub je nasilają. W zależności od diety można pobudzić perystaltykę jelit w leczeniu zaparć, jak i ją uregulować (w przypadku biegunki). Odpowiednia dieta ma również znaczenie w zapobieganiu wielu schorzeniom układu pokarmowego.

 

Europejski Dzień Sąsiada

Europejski Dzień Sąsiada, to święto społecznościowe obchodzone w ostatni wtorek maja z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności. Pierwsze obchody odbyły się w Paryżu w 2000 roku.

Dzień jest obchodzony w ponad 30.krajach europejskich, w tym 27. z Unii Europejskiej, a także w Kanadzie.
Jest to największe święto społeczności lokalnych w Europie, objęte patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów. W 2008 roku Dzień Sąsiada został włączony w obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Idea, która narodziła się w Paryżu w 1999 r. (akcja „Dzielnice bez obojętności”) staje się coraz bardziej popularna w Europie. Raz w roku zachęca się mieszkańców do spotkań z sąsiadami, po to, by spokojnie porozmawiać, lepiej się poznać, poczęstować domowym wypiekiem.

Organizatorzy – władze miejskie mają nadzieję, że wspólne świętowanie Europejskiego Dnia Sąsiada to początek autentycznych i trwałych więzi i otwartości na innych.

 

Pat & Mat – Jablko

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;   fragmenty zawarte w tytule Jan Paweł II „O kulturze”-https://kuodmianie.wordpress.com;  http://wszwlublin.wp.mil.pl;  http://wceo.com.pl;   http://dawcyzdrowia.pl;   https://zdrowie.tvn.pl;   http://www.foodexpert.pl;

Dodaj komentarz