Praca ta nie jest zabroniona, ale nie jest też legalna. Nie obowiązują w niej przepisy prawa pracy, czyli … zwalczanie handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji

Sobota, 2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem albo Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa   Światowy Dzień Walki z Uciskiem lub też zamiennie – Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa Światowy Dzień Walki z Uciskiem zwany też Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym...