Praca ta nie jest zabroniona, ale nie jest też legalna. Nie obowiązują w niej przepisy prawa pracy, czyli … zwalczanie handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji

Sobota, 2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem albo Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

 

Światowy Dzień Walki z Uciskiem

lub też zamiennie –

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Światowy Dzień Walki z Uciskiem zwany też Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Zniesienie Niewolnictwa (International Day for the Abolition of Slavery) jest obchodzony corocznie 2 grudnia, w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji – rezolucją 317(IV). Główne postanowienia dokumentu-zobowiązania państw będących stronami to:

  • zakaz dostarczania, zwabiania lub uprowadzania w celach prostytucji innej osobę, nawet za jej zgodą (art. 1),
  • zakaz eksploatacji prostytucji innej osoby, nawet za jej zgodą (art. 1),
  • zakaz prowadzenia legalnych domów publicznych bądź wynajmowania w tym celu jakiegoś pomieszczenia (art. 2),
  • zakaz rejestracji osób prostytuujących się i stosowania wobec nich restrykcyjnych działań (art. 6),
  • zobowiązanie do karania każdego, kto czerpie zyski z cudzej prostytucji (art. 4),
  • zobowiązanie do współpracy w ściganiu i karaniu sprawców handlu ludźmi w celu prostytucji, który został uznany za przestępstwo międzynarodowe

Konwencja została otwarta do podpisu 21 marca 1950 roku w Lake Success w stanie Nowy Jork. Do rozstrzygania sporów w sprawie interpretacji Konwencji lub jej stosowania właściwy jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

 

Ciekawostki:
02.12.1956 – Oddział Fidela Castro wylądował na Kubie. Był to początek rewolucji kubańskiej. 02.12.1961 – Fidel Castro w przemówieniu z okazji 5. rocznicy wybuchu rewolucji kubańskiej oznajmił, że jest marksistą-leninistą i zapowiedział budowę komunizmu na Kubie.  02.12.1976 – Fidel Castro został prezydentem Kuby.

 

02.12.1877 – W Weimarze odbyła się premiera opery Samson i DalilaCamille’a Saint-Saënsa.

 

Maria Callas „Mon coeur s’ouvre a ta voix „

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;   http://kielakowie.pl;   http://www.gocuba.pl;

Dodaj komentarz