Pełnosprawnym cię nazwą, jeśli masz zdrowe ciało – czy to nie za mało? Można mieć ciało kalekie, a być pełnosprawnym człowiekiem, czyli … niepełnosprawność …

Niedziela, 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Naftowca i Gazownika

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest już od 1992 roku. Ustanowiło go Zgromadzenie Narodowe ONZ chcąc tym sposobem doprowadzić do większej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej  tej grupy osób.

 

 

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106). W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Każdego roku obchodom towarzyszy inna tematyka. Hasłem poprzedniego roku było: „Niepełnosprawność nie jest barierą”.

 

Dzień Naftowca i Gazownika 

W czasach PRL-u,  Dzień Naftowca obchodzono 4 grudnia

29 listopada 1944 na podstawie dokumentu wydanego przez Państwowy Urząd Naftowy został założony Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Jest to jednostka badawczo-rozwojowa działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, stanowiąca bazę badawczo-naukową dla polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego. Siedziba Instytutu mieści się w Krakowie.

Polityka Państwa w sektorze rynku gazu w Polsce służy realizacji polityki energetycznej Polski. Uczestnictwo naszego kraju w Unii Europejskiej stawia zadania dostosowania polskiego rynku gazu do sprawnego funkcjonowania w ramach wspólnego rynku unijnego.

 

Dla zainteresowanych – gazownik to nie jest człowiek nadużywający alkoholu. Jest to osoba, której działania ukierunkowane są na montaż sieci oraz instalacji gazowych. Zna się na ich eksploatacji oraz potrafi ocenić ich stan techniczny. Oprócz tego specjalizuje się w przeglądach, naprawach, konserwacjach i remontach opisanych urządzeń. Gazownik, który posiada swoją działalność zleca, rozdziela i nadzoruje pracę swoich podopiecznych, a także odpowiada za odbiór wykonywanych zleceń. Oprócz zadań praktycznych do jego funkcji należy prowadzenie dokumentacji danej budowy, a przy tym projektowanie prostych instalacji gazowych. Dobry gazownik, potrafi: budować i eksploatować sieci gazowe naprawić maszyny i urządzenia gazowe opracować projekt instalacji gazowej a nawet projektować te instalacje w programach komputerowych.

Ciekawostki:

03.12.1945 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe Centrala Produktów Naftowych (CPN).

03.12.1992 roku wysłano pierwszy SMS.

03.12. 1956 roku urodziła się Ewa Kopacz, polska lekarz pediatra, polityk, były minister zdrowia, marszałek Sejmu, premier;

03.12.1977 roku urodził się Adam Małysz, polski skoczek narciarski;

69 lat temu, 03.12.1948 roku urodził się   Ozzy Osbourne – brytyjski wokalista, muzyk i autor tekstów. Wieloletni członek heavymetalowego zespołu Black Sabbath. Zdobywca trzech nagród Grammy (dwóch wraz z zespołem i jednej podczas kariery solowej).

Ozzy Osbourne – „See You On The Other Side”

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;   http://kielakowie.pl;   http://www.fundacja-arka.org;  wiersz „Niepełnosprawność” Marta Dabkowska

Dodaj komentarz