Gdy w Barbarę pada – zima ostra się zapowiada, Barbara po wodzie – Boże Narodzenie po lodzie, czyli … Barbórka, górnicze święto …

Poniedziałek, 4 grudnia – Dzień Górnika, Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

Dzień Górnika -Barbórka

To tradycyjne święto górnicze – jedno z najbardziej znanych i hucznie celebrowanych świąt w naszym kraju. Obchodzone 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Z tej okazji wszystkim górnikom życzmy przede wszystkim szczęścia, bo przecież każdego dnia ryzykują swoje życie.

 

GÓRNICZY WALCZYK.wmv

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny oraz pod domami dyrekcji.

Odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są również: koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz bale, w których uczestniczą całe rodziny górnicze.

W dniach poprzedzających to święto organizowane są tzw. karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem. Karczmy piwne przeznaczone dla dozoru górniczego organizowane są przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Odpowiednikiem karczmy piwnej są organizowane dla kobiet tzw. combry babskie.

Karczmy piwne, wbrew powszechnej opinii, nie mają długiej tradycji – pojawiły się na stałe w latach 80. XX wieku. Do tego okresu Barbórka była uroczystością religijno-rodzinną, bez zakrapianych imprez tylko dla górników. Według dr Beaty Piechy-von Schagen władze Polski Ludowej organizując świeckie imprezy chciały zmniejszyć ich religijny charakter. Również combry babskie w dzisiejszej formie to tradycja świeża, z lat 90. XX wieku, nie mająca nic wspólnego z oryginałem – imprezą zapustną.

Karczma piwna odbywa się według pewnego, stałego, rytuału. Uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach, starsi oraz młodsi, dzielą się na tzw. tablice lewą i prawą, współzawodniczą ze sobą na punkty, władzę nad tablicami sprawują tzw. Kontrapunkty powoływani przez Wysokie Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nieomylne. Karczma oficjalnie rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu górniczego. Podczas biesiady śpiewane są pieśni i piosenki górnicze, opowiada się dowcipy, zasłużonych nagradza się szpadami górniczymi, wręczane są również prezenty nawiązujące w jakiś sposób do śmiesznych wydarzeń mających miejsce od ostatniej biesiady.

Górnicy podczas karczmy piwnej są obowiązkowo ubrani w mundur górniczy. Za nieprawidłowo skompletowany mundur, np. za źle dobrane skarpetki, Górnicze wysokie prezydium karze zakuciem w dyby lub wypiciem piwa z solą.

Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci górniczej zwyczajem wywodzącym się z średniowiecza. Najpierw odbywa się ślubowanie, następnie ma miejsce symboliczny skok przez skórę, którą trzyma dwóch seniorów stanu górniczego oraz uderzenie szpadą po ramieniu adepta przez Lisa major, który następnie przypasowuje górnikowi skórę i w tej chwili jest przyjęty do stanu górniczego. Ta tradycja wywodzi się z uczelni górniczej w Leoben, skąd polscy studenci przywieźli ją do Galicji. Najpierw pojawiła się w Krakowie, a po II wojnie światowej na Śląsku.

 

♥♥♥Górniczy stan♥♥♥

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Dziś w polskiej armii obchodzone jest Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, które ustanowiono rozkazem ministra obrony narodowej z 1995 r., a wyznaczono je na dzień Świętej Barbary, patronki artylerzystów.

 

A co obchodzone jest dzisiaj na świecie?

04.12.1948 r. – Dzień Informatyki obchodzony jest w Rosji w rocznicę zatwierdzenia projektu Bruka i Ramiejewa, czyli „cyfrowego, elektronicznego kalkulatora” . Był to pierwszy oficjalny dokument dotyczący rozwoju techniki obliczeniowej, na bazie którego rozwinęła się rosyjska informatyka.

04.12.1971 r. – Święto Marynarki Wojennej Indii – upamiętnia „Operację Trójząb” ( 4.12.1971 r.) przeprowadzoną podczas wojny hindusko-pakistańskiej. Marynarka odegrała wówczas ważną rolę w bombardowaniu Karaczi. Współczesne świętowanie trwa w Indiach niemal tydzień. W tym czasie odbywają się parady wojskowe, aviashow, parady okrętów. Występują orkiestry wojskowe, organizowane są mecze piłkarskie, a wszystko kończy się hucznym balem.

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://www.gloswielkopolski.pl;   http://echokamienia.pl

Dodaj komentarz