Zorza świta, dzień się rodzi, po wolności sięgnij raj! W górę serca starzy, młodzi! Vivat! Vivat! Trzeci Maj , czyli … sto lat minęło, a serce Polaka wciąż patrzy w błękit, dawnej szuka zorzy …

Czwartek, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień bez Komputera, Światowy Dzień Wolności Prasy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii, Światowy Dzień Hasła 

 

 

„Taki kraj” – Marta Bizoń – Piwnica pod Baranami

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Konstytucja z 1791 r. stała się symbolem wolnościowych i demokratycznych dążeń narodu. W historii Polski zapisała się jako wielkie wydarzenie oraz doniosłe dzieło polityczne i prawodawcze. Była ukoronowaniem polskiego oświecenia – jego najwybitniejszym dziełem.

Obchody święta Konstytucji 3 Maja były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

 

Dzień bez Komputera

Pomysł Dnia bez komputera (Shutdown Day) powstał w Kanadzie. Święto jest kontynuacją internetowej kampanii zapoczątkowanej w 2007 roku przez dwóch imigrantów. Białorusin Denis Bystrov i Hindus Ashutosh Rajekar chcieli sprawdzić czy będą w stanie wytrzymać dobę bez włączania komputera i zaprosili internautów do wzięcia udziału w tym eksperymencie. Akcja szybko zyskała popularność, a informacje o pomyśle dnia off-line pojawiły się w największych mediach na świecie. Ironią w całej tej sytuacji jest fakt, że autorzy nigdy nie dotarliby ze swoją inicjatywą do tak szerokiego grona ludzi, gdyby nie właśnie komputery i media elektroniczne.

 

 

Dzień bez komputera to wyzwanie dla wielu, a szczególnie dla młodych ludzi. Przeciętny Polak spędza przed ekranem ponad 18 godzin tygodniowo, co w skali rocznej przekłada się na… 40 dni bez przerwy.
Dzisiaj jednak łatwo ten dzień świętować ze względu na inne święta i przede wszystkim ładną pogodę  😉
 

Światowy Dzień Wolności Prasy

Światowy Dzień Wolności Prasy został ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 48/432 na dzień 3 maja.

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która w dokumencie pod nazwą „Popieranie wolności prasy na świecie” z 1991 roku, uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa.

Data obchodów upamiętnia Deklarację z Windhoek w sprawie popierania niezależnej i pluralistycznej prasy afrykańskiej, ogłoszoną 3 maja 1991 roku przez Seminarium, na temat Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, zorganizowane przez UNESCO i Narody Zjednoczone w Windhuk w Namibii.

 

Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

Ponad miliard ludzi cierpi na choroby przewlekłe dróg oddechowych. W samej Europie ponad 130 milionów osób ma alergię górnych dróg oddechowych, a 30 mln – astmę. Te problemy dotyczą przede wszystkim dzieci i młodzieży i nasilają się z wiekiem.

Prawie połowa Polaków cierpi z powodu różnego rodzaju alergii. Co piąty Polak jest uczulony na pyłki drzew i traw, a co czwarty na roztocza kurzu.

W Polsce choroby układu oddechowego najczęściej występują u osób do 30. roku życia, ale jest ich również coraz więcej u osób starszych. Lekceważona i nieleczona alergia może doprowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej.

3 maja obchodzimy Światowy Dzień Alergii i Astmy.

 

 

Światowy Dzień Hasła

Światowy Dzień Hasła obchodzony jest od 2013 roku i przypada zawsze w pierwszy czwartek maja.  To doskonała okazja do tego, aby przypomnieć wszystkim użytkownikom wszelkiego rodzaju komputerów oraz smartfonów, że nic tak nie utrudnia życia hakerom jak silne hasło.

Przeprowadzane ostatnio badania wykazały, że blisko 90% wszystkich konfigurowanych na całym świecie przez użytkowników haseł jest tak słaba, że można je złamać w ciągu kilkunastu sekund. Bardzo często są to wyrażenia w rodzaju „qwerty” czy „12345678”, które właściwie trudno nawet nazwać hasłami.

Okazuje się, że wielu użytkowników nie zmienia haseł. I tak 21% użytkowników stosuje hasła, które nie były zmieniane od ponad 10 lat. Co gorsza są bardzo często użytkownicy, którzy stosują takie hasła celem uzyskania dostępu zarówno do swoich prywatnych zasobów, jak i firmowych.

Dlatego eksperci do spraw bezpieczeństwa apelują o przestrzeganie pewnych podstawowych zasad przy tworzeniu haseł. Najważniejsza dotyczy długości hasła (powinno ono zawierać co najmniej dziewięć znaków) i tego, aby zawierało duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Należy też bezwzględnie przestrzegać zasady, aby do ochrony różnych zasobów nie używać tych samych haseł. I tak hasła umożliwiające dostęp do szczególnie ważnych zasobów (np. do kont bankowych) powinny być bardzo silne, podczas gdy hasła umożliwiające przeglądanie np. stron społecznościowych powinny być inne i niekoniecznie tak silne.

Dobrze jest też nie przechowywać tych pierwszych haseł w postaci elektronicznej, ale zapamiętywać je i najlepiej na wszelki wypadek zapisywać na tradycyjnym nośniku, jakim jest papier. Istnieje bowiem zawsze niebezpieczeństwo, że hasła zapisane na dysku, nawet te zaszyfrowane, może przejąć haker.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://www.ekokalendarz.pl;   http://fakty.interia.pl;   https://www.computerworld.pl;   tytuł – fragmenty wierszy „Radosny dzień” Józef Relidzyński , „Trzeci Maj (1791–1916)” Or-Ot na http://niepoprawni.pl;

Dodaj komentarz