Zostaw mnie, nie kuś, nie mów, nie wołaj. Daj skołatanym myślom odpocząć, już pora. Oddaj choć moment, nie widzisz, że tonę? Pozwól mi usnąć chcę wyrwać się, czyli … wódko, pozwól mi żyć …

Niedziela, 15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości, Światowy Dzień Sztuki

 

Światowy Dzień Trzeźwości

Obchodzony jest na całym świecie corocznie 15 kwietnia. Celebrowanie tego święta ma dla nas wszystkich szczególne znaczenie, bowiem prawie każdy z nas zetknął się w swoim życiu z tym problemem. Albo poprzez najbliższe mu osoby albo przez przyjaciół czy znajomych.

Nadużywanie alkoholu, jest jednym z największych problemów całego społeczeństwa. Ma zasadniczy wpływ na degradację człowieka, jego bierną postawę w otaczającej go rzeczywistości. Negatywnie wpływa także na rodzinę, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Szkody zdrowotne, materialne, rozwojowe i emocjonalne są bardzo długotrwałe i trudne do usunięcia.
Problemy dotyczące spożywania napojów alkoholowych są często przyczyną rozwoju wielu poważnych chorób oraz innych problemów społecznych, takich jak dysfunkcja i rozpad rodziny, niedobory wychowawcze i rozwojowe dzieci, przemoc w rodzinie, czy inne zachowania karalne. Osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny stanowią grupę zagrożoną wykluczeniem społecznym, dlatego konieczne jest podejmowanie oraz wspieranie działań na rzecz ich reintegracji społecznej.

Uzależnienie od alkoholu jest chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą. Może jednak być powstrzymana, jeżeli osoba uzależniona podejmie systematyczną terapię w placówce odwykowej. Cenną pomoc można znaleźć w środowiskach wzajemnej pomocy, takich jak wspólnota Anonimowych Alkoholików lub Klub Abstynenta.  W każdej historii trzeźwiejącego alkoholika uczestnicy wspólnoty odnajdywali swoje własne losy, swój własny dramat, moralny upadek i upodlenie. Nie mogli żyć pijąc i nie mogli żyć nie pijąc.

 

RPS (Peja) feat. Glaca & Ana Herrero „Pozwól mi żyć (Są chwile)” prod. DJ. Zel

 

Światowy Dzień Sztuki

Sztuka to podstawowy składnik kultury. Jeden z zasadniczych sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka – zespół świadomych działań ludzkich, w wyniku których powstaje przedmiot estetyczny (np. obraz, rzeźba, budowla, film, utwór sceniczny bądź muzyczny), określany mianem dzieła lub dzieła sztuki. Zakres znaczeniowy pojęcia sztuki zmieniał się w ciągu stuleci.

Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej granice są redefiniowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej. Można przypuszczać, że na początku pełniła przede wszystkim funkcję związaną z obrzędami magicznymi, którą zachowała u ludów pierwotnych.

 

Bitwa pod Grunwaldem (1410) pędzla Jana Matejki

Od 2012 roku,  w dniu 15 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sztuki. Dziś przypada już szósta odsłona tego święta. W pierwszych obchodach święta wzięły udział wszystkie kraje członkowskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki oraz 150 artystów z takich krajów, jak Szwecja, RPA, Francja, Cypr czy Wenezuela.

 Na datę wydarzenia wybrano dzień urodzin jednego z najwybitniejszych twórców w historii, Leonarda da Vinci, uznawanego za symbol wolności tworzenia i prawdziwego człowieka renesansu – oprócz rzeźbiarstwa i malarstwa, był też filozofem, matematykiem, architektem, inżynierem i wynalazcą.

Światowy Dzień Sztuki ma zwrócić uwagę społeczeństwa na rolę sztuki we współczesnym życiu.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  http://naszemiasto.pl;   http://www.rmfclassic.pl,

Dodaj komentarz