Ach, żeby tak mieć swojego Pana! By oprzeć pysk na jego kolanach, By leżeć przy nim do góry brzuchem, I żeby drapał mnie za uchem, czyli … weź mnie do siebie mój Panie, będziesz miał u mnie wdzięczność bez granic …

Środa, 25 października – Dzień Młodzieży PCK, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Dzień Kundelka,  Światowy Dzień Makaronu

 

 

Katie Melua – Junk Mail

 

 

Dzień Młodzieży PCK

 

PCK czyli Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Polski Czerwony Krzyż kieruje się siedmioma zasadami Ruchu: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, niezależnością, dobrowolnością, jednością oraz powszechnością.

 

 

Cele statutowe PCK to:

 • wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia,
 • prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych,
 • upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
 • prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin,
 • upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
 • współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego,
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi,
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą,
 • przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski i katastrofy,
 • prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej,
 • prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego
 • przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • prowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy,
 • działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania się na drodze,
 • rozwijanie działalności dzieci i młodzieży,
 • organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu,
 • realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej,
 • rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykonywania swoich zadań.

Młodzież PCK zrzeszona jest w:

1. Klubach Wiewiórka które działają w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Pierwsze kluby powstały w 1965 roku. Mogą do nich należeć dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Cele główne Klubów Wiewiórka to:

 • kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych
 • popularyzacja zasad higieny jamy ustnej
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska
 • kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka oraz gotowości do niesienia pomocy innym
 • nauczanie podstawowych pojęć z zakresu pierwszej pomocy poprzez program „Ratowniczek”
 • przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK. 

2. Szkolnych Kołach PCK które zakładane są począwszy od klasy IV szkół podstawowych, a następnie w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pierwsze Szkolne Koła PCK powstały w roku 1921, są zatem najstarszą częścią ruchu młodzieżowego PCK. Do założenia ich wystarczy 10 osób. Zadania kół to:

 • pomoc potrzebującym uczniom
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
 • opieka nad Klubami Wiewiórka
 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

3. Akademickich Kołach PCK działających przy wyższych uczelniach. W swojej działalności realizują zadania statutowe PCK.

4. Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (Grupy SIM PCK). Pierwsze grupy SIM powstały w latach 60. XX wieku. Działają przy Zarządach Rejonowych i Okręgowych. Obecnie w Polsce jest ich ponad 70. Zrzeszają w swoich szeregach młodzież od 14 roku życia. Zadania Grup SIM to:

 • współpraca z Klubami Wiewiórka i Szkolnymi Kołami PCK
 • opieka nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los
 • przeprowadzanie szkoleń pierwszej pomocy
 • przedstawianie pokazów pierwszej pomocy
 • promocja zdrowego stylu życia
 • prowadzenie kampanii przeciw uzależnieniom
 • upowszechnianie idei humanitaryzmu
 • promocja międzynarodowego prawa humanitarnego
 • działania na korzyść społeczności lokalnych

5. Rejonowych i Okręgowych Radach Młodzieżowych których skład stanowią przedstawiciele jednostek podstawowych Młodzieży PCK z danego obszaru. Stanowią organ doradczy. Ich celem jest koordynowanie działań młodzieży oraz inicjowanie akcji charytatywnych.

6. Krajowej Radzie Młodzieżowej która jest najwyższym organem ruchu młodzieżowego w PCK. Reprezentuje ona środowisko młodzieżowe przed „dorosłymi” władzami ruchu, oraz poza organizacją, także poza granicami kraju. Koordynuje także działania grup młodzieżowych na terenie całego kraju.

 

Dziś wszyscy ci młodzi ludzie zrzeszeni w szeregach Polskiego Czerwonego Krzyża, bezinteresownie pomagający innym, mają swoje święto. Warto więc im za to podziękować i życzyć zdrowia, wytrwałości oraz radości z podejmowanych wyzwań.

 

 

 

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jest to polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z ochroną zwierząt. Data wejścia w życie – 24 października 1997, natomiast 25 października obchodzony jest corocznie jako Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Ustawa określa:

 • ogólne zasady ochrony zwierząt
 • zasady transportu zwierząt domowych
 • zasady uśmiercania i uboju zwierząt
 • zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
 • zasady ochrony zwierząt wolno żyjących
 • kary za naruszenie przepisów ustawy.

 

 

Dzień Kundelka

 

Dzień Kundelka to nieformalne polskie święto kundelka, czyli wszystkich wielorasowych psów, obchodzone corocznie 25 października, tj. w dzień po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Data 25 października to również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla nich.

W 2000 powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Kundelka założone przez Krystynę z Warszawy, jednak ze względu na brak wystarczającego wsparcia musiało zostać rozwiązane. Pozostał Dzień Kundelka.

W celu uczczenia tego święta, właściciele kundelków organizują w całej Polsce obchody Dnia Kundelka, by ich podopieczni mieli swoje święto. Organizują także wystawy – wystawy kundelków. Tego dnia również schroniska dla zwierząt organizują dni otwarte i zachęcają do odwiedzenia schronisk w celu adopcji kundelków, których przebywa tam najwięcej, oraz innych zwierząt, jak również wspomożenia schronisk w postaci datków, karmy, koców. Niektóre schroniska prezentują swoich podopiecznych w ruchliwych punktach miasta, np. na rynku, na szkolnych placach tak aby przynajmniej część z nich miała szansę na znalezienie nowych rodzin i miłości, na którą każdy pies – kundelek czy rasowiec – z pewnością zasługuje.

Data święta nie jest przypadkowa i zbiega się z Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt, który obchodzony jest corocznie  dzień po dacie wejścia w życie Ustawy (obowiązuje ona od 24 października 1997 r.). Święto powstało aby podziękować kundelkom za ich oddanie i wierność ale również aby zwrócić uwagę na tę najliczniejszą a często najgorzej traktowaną grupę psów towarzyszących człowiekowi.

 

25.10 – DZIEŃ KUNDELKA! www.przygarnijzwierzaka.pl

Wiersz Barbary Borzymowskiej

SCHRONISKO NIECHCIANYCH UCZUĆ

Jeśli kiedyś duma nadmierna
z człowieczeństwa w tobie zagości,
pójdź do schroniska niechcianych uczuć,
przechowalni niepotrzebnych miłości.

W każdej klatce mieszka ciężka dola.
Między pręty smutek wciska nos.
I na pewno nie załatwia sprawy
wzruszenie ramion, no cóż, taki los.

Może, kiedy tam się wybierzesz,
smutne oczy zawładną twym sercem
i już będzie jedna miłość potrzebna,
jednej stanie się kres poniewierce.

Potem będziesz miał już samą radość:
psa z milionem merdających ogonów.
I z pewnością szybko się przekonasz,
że to lepsze od fałszywych ukłonów.

************

 

Światowy Dzień Makaronu

 

Makaron to produkt żywnościowy wytwarzany na bazie mąki, wody i niekiedy jaj (mówimy wtedy o makaronie jajecznym) oraz innych składników, o szerokiej gamie kształtów i zastosowań. Ze względu na dużą zawartość skrobi oraz powszechne spożycie, makarony podobnie jak inne produkty zbożowe, są głównym źródłem węglowodanów w diecie. Makaron stanowi zarówno podstawę niektórych dań lub bywa dodatkiem do zup. Może być podawany z sosami, serem żółtym, białym, także na słodko. Makaron ( po włosku pasta) jest jednym z podstawowych dań kuchni włoskiej.

 

 

Światowy Dzień Makaronu ustanowiono w 1995 roku z inicjatywy 40 producentów, by pokazać, że jest to produkt spożywany na całym świecie. Celem tego dnia, ogłoszonego przez producentów produktu z całego świata, jest promocja konsumpcji makaronu jako dania zdrowego, zrównoważonego pod względem dietetycznym i ekonomicznego.

Wyróżnia się około 600 gatunków i kształtów makaronu – niesamowite!

Dziś Światowy Dzień Makaronu. I słusznie, makaron swoje święto mieć powinien, a właściwie ten, kto makaron wymyślił.

Najstarszy makaron znaleziono w Chinach, miał cztery tysiące lat i 50 cm długości – czyżby pierwsze spaghetti?

A wracając do tematu kundelka za sprawą makaronu spaghetti, przypomniał mi się film a właściwie to jedna niezapomniana  scena, która towarzyszyła mi prawie przez całe życie. Tym filmem jest „Zakochany kundel”, amerykański film animowany, z 1955 roku wyprodukowany przez Walta Disneya  …

 

…  i ta właśnie scena …

Rysowałam ją namiętnie na każdej wolnej kartce papieru, w pamiętnikach swoich i innych dzieci, a potem moim córkom … Dawno już tego nie robiłam …

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://www.braciamniejsi.com.pl;

Dodaj komentarz