Nie zabieraj swoich narządów do nieba – one potrzebne są tu, na ziemi, czyli … przeszczep, dar dla życia

Czwartek, 26 października – Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

 

 

Thomas Bergersen – Gift of Life

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

 

Już od 12 lat, dzień 26 października jest obchodzony jako Światowy Dzień Donacji i Transplantacji (World Day for Organ Donation and Transplantation, WDODT).
Pierwszy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji odbył się w Genewie w 2005 roku w przeddzień XII Zjazdu European Society for Organ Transplantation.

Transplantacja, czyli przeszczepianie narządów z jednego ciała do drugiego, ratuje ludziom zdrowie i życie już od kilkudziesięciu lat. Pierwszy zabieg transplantacji został przeprowadzony w 1954 roku na świecie. Przeszczepiono wtedy nerkę w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwszy udany przeszczep nerki miał miejsce w 1966 roku, był to wtedy 621 taki zabieg na świecie, a 5 listopada 1985 prof. Zbigniew Religa przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca.

Dawstwo zazwyczaj kojarzy się nam z pobraniem organów po śmierci i przeszczepieniu ich osobie chorej. W rzeczywistości możemy pomóc umierającym ludziom jeszcze za naszego życia.
Możliwości  uratowania komuś życia są różne. Możemy oddawać krew w lokalnych stacjach krwiodawstwa. Możemy zostać również dawcą szpiku kostnego i krwiotwórczych komórek macierzystych, wystarczy zgłosić się do instytucji, która przeprowadza badania i tworzy Bazę Dawców Komórek Macierzystych. Procedura trwa tylko kilkanaście minut i polega na pobraniu próbki krwi oraz wypełnieniu zgłoszenia. Po około trzech miesiącach dostajemy odpowiedź i jeśli wyniki są prawidłowe zostajemy wpisani do bazy danych i czekamy na telefon, który może zadzwonić następnego dnia, za rok, albo jeszcze później.
Dawcą organów możemy zostać nie tylko po śmierci. Coraz popularniejsze stają się „przeszczepy rodzinne” podczas których możemy np. oddać nerkę chorej osobie z naszej rodziny.
W tym dniu fundacje, stowarzyszenia pacjentów oraz inne organizacje działające na rzecz rozwoju polskiej transplantologii inicjują wiele akcji społeczno-edukacyjnych.
Celem tych akcji jest promocja transplantologii, zwrócenie uwagi na noszenie oświadczenia woli i fakt możliwości przekazania narządów po śmierci (donacja).

Celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa na temat procedur przeszczepiania tkanek, komórek i narządów, a w efekcie wzrostu powszechnej akceptacji dla tych procedur.

 

Z roku na rok rośnie liczba  pacjentów, dla których przeszczep narządu jest jedyną szansą na zdrowie i życie. Niestety spada liczba dawców.

 

Fundacja DKMS | Podziękowanie

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://www.se.pl/wiadomosci;  admin.wolontariatgdansk;

Dodaj komentarz