Bieganie dla medali jest wspaniałe, ale plogging daje inny rodzaj nagrody, czyli … czysta okolica to o wiele ciekawsza nagroda niż medal. Spróbujcie!

Wtorek, 5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska, Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego, Światowy Dzień Środowiska

 

Dzień Ochrony Środowiska

Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.

 

Poważna Sprawa – piosenka ekologiczna dla dzieci

 

 

Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego

Centralny Węzeł Łączności MON im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego jest instytucją podległą Dowódcy Garnizonu Warszawa, której głównym zadaniem jest zapewnienie łączności dla:

  • Ministra Obrony Narodowej
  • Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w tym dla Sztabu Generalnego WP
  • Dowództwa Wojsk Lądowych
  • Dowództwa Operacyjnego
  • Dowództwa Garnizonu Warszawa
  • Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego
  • Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
  • Pozostałych instytucji wojskowych i jednostek wojskowych, znajdujących się w strefie odpowiedzialności CWŁ MON

CWŁ MON zapewnia wspólne funkcjonowanie stacjonarnego systemu łączności Sił Zbrojnych RP ze stacjonarnym systemem łączności państw NATO oraz organizację systemu łączności z jednostkami przebywającymi poza obszarem kraju zgodnie z ustaleniami Sztabu Generalnego WP.

Na terenie garnizonu Warszawa obsługuje: stacjonarny system łączności jawnej i niejawnej, system łączności radiowej, trankingowej i satelitarnej, sieci teleinformatyczne, wymianę kurierską do NATO, wojskową pocztę polową.

18 stycznia 1999 roku patronem CWŁ MON został płk. prof. Kazimierz Drewnowski. Zalążkiem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego był 3 samodzielny pułk łączności sformowany w Lublinie na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP Nr 8 z dnia 20.08.1944 r.

 

 

Tak więc dzisiejsze święto jest świętem instytucji, której głównym celem jest zapewnienie łączności najważniejszym instytucjom wojskowym w naszym kraju.

 

 

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Decyzję podjęto w następstwie ustaleń Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska, która obradowała 5 czerwca tego samego roku w Sztokholmie i na której zwrócono uwagę na alarmujący stan zanieczyszczenia i degradacji środowiska przyrodniczego, a także zdecydowano o utworzeniu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Światowy Dzień Środowiska służy przede wszystkim pobudzeniu zainteresowania problemami środowiska, eksploatacji zasobów naturalnych, niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Aktywizuje społeczność międzynarodową do podejmowania działań prośrodowiskowych, zarówno w skali globalnej, jak i w lokalnych społecznościach. Stwarza doskonałą okazję do dyskusji nad kształtowaniem kultury konsumpcyjnej jako niezbędnej dla funkcjonowania społeczeństwa zrównoważonego, zapewniającego każdemu warunki dostatniego życia, a jednocześnie Planecie – możliwość regenerowania swoich zasobów.

A w jaki sposób my możemy obchodzić to święto? Możemy oszczędniej gospodarować wodą i prądem w naszym domu ale najlepiej świętować czynnie, poprzez np. posprzątanie najbliższego środowiska.

Każdy z nas może też wybrać się na spacer połączony ze zbieraniem śmieci. Cały czas trwa moda na bieganie. Rośnie też świadomość ekologiczna. I tak np. nasi szwedzcy sąsiedzi postanowili połączyć te dwa bardzo pozytywne zjawiska. W ten sposób powstał plogging (synteza dwóch terminów: jogging i szwedzkiego plock upp – podnosić). Akcję zapoczątkował niejaki Erik Ahlström w 2016 roku.

Pomocną dłoń w rozsławieniu nowego sposobu na spędzanie czasu, podały social media i choć plogging rozwinął się w Szwecji, szybko stał się modny na całym świecie. Ploggersi zaczęli pojawiać się pod każdą szerokością geograficzną.

Uczestnicy ploggingu podkreślają ogromną satysfakcję płynącą z tej formy aktywności. – Czysta okolica to o wiele ciekawsza nagroda niż medal. Spróbujcie! – zachęcają na instagramie skandynawscy ploggersi.

 

 

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;  http://www.unesco.pl;   https://www.shape.pl;   http://cwtsz.wp.mil.pl;

Dodaj komentarz