Demokracja – swoboda wyrażania poglądów, jest rzeczą piękną i ważną, czyli … wszystko, co ambitne, jest trudne …

Poniedziałek, 4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, Dzień Demokracji, Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

 

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich to polskie święto, obchodzone 4 czerwca, ustanowione uchwałą Sejmu RP w dniu 24 maja 2013 roku.

Upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej prawie wolne wybory parlamentarne przeprowadzone 4 i 18 czerwca 1989 roku.

Konsekwencją wyborów było powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu, na czele którego stanął wywodzący się z „Solidarności” Tadeusz Mazowiecki. Wybory okazały się wydarzeniem kluczowym dla upadku reżimu komunistycznego, przyspieszenia reform ustrojowych i  narodzin III Rzeczypospolitej. Wyłoniony w wyniku wyborów parlament dokonał nowelizacji konstytucji, dokonując m.in. wykreślenia postanowień o kierowniczej roli PZPR oraz zmiany nazwy państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska.

 

 

Wybory czerwcowe i powołanie w ich konsekwencji pierwszego po II wojnie światowej suwerennego rządu w Polsce również na arenie międzynarodowej są uznawane za sygnał dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Dzień Demokracji

4 czerwca 1989 r. w pierwszych wolnych wyborach po ponad 40 latach zależności od ZSRR, PZPR poniosła miażdżącą klęskę o historycznym wymiarze.”Solidarność” weszła do polskiego parlamentu.

31 grudnia 1989 r zlikwidowano Polską Rzeczpospolitą Ludową i narodziła się trzecia Rzeczpospolita. Polskiemu orłu przywrócono koronę. Ruszyły reformy gospodarcze, złotówka stała się walutą wymienialną, zatrzymano machinę centralnego, ręcznego sterowania państwem.

Polska w 1990 roku zamknęła komunistyczny etap swych dziejów. Blok sowiecki się rozpadł. Polska zaczęła się przyłączać do wspólnoty wolnych narodów.

Pierwsze wolne wybory 4 czerwca 1989 roku to największy i ciężko wypracowany sukces Polski i Polaków i wielkie wydarzenie na skalę demokratycznego świata.

 

Lady Pank – Strach Się Bać

 

Dzisiaj jednakże należy pamiętać, że demokracja i wolność nie są dane raz na zawsze.

 

 

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, to okolicznościowy dzień obchodzony corocznie 4 czerwca przez Narody Zjednoczone.

 

 

19 sierpnia1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne ONZ – wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji – postanowiło ustanowić w dniu 4 czerwca doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://kodolsztyn.blogspot.com;   tytuł postu – cytat prof. Władysława Bartoszewskiego

Dodaj komentarz