Cracovia i jej barwy dwie, Cracovio, po prostu kocham Cię, Cracovia, cóż bardziej polskie jest, Niż Twoja czerwień i biel, czyli … świętowanie ostatniego dnia lutego

Środa, 28 lutego – Dzień Kibica Cracovii, Dzień Chorób Rzadkich

 

 

Dzień Kibica Cracovii

 

Hymn Cracovii

Cracovia to najstarszy nieprzerwanie istniejący polski klub sportowy założony 13 czerwca 1906. W 1998 roku powstał także w ramach spółki KS Cracovia i Gminy Kraków – Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna, w ramach którego działa m.in. sekcja piłki nożnej mężczyzn. Współzałożyciel Związku Polskiego Piłki Nożnej (1911) i Polskiego Związku Piłki Nożnej (1919). Przydomki klubu używane przez kibiców to Pasy, a barwy klubu: biało-czerwone.

Dzień Kibica Cracovii przypada 28 lutego. Ten dzień to rocznica manifestacji kibiców na ul. Basztowej w 2001, wydarzenia, które jak się uważa ocaliło istnienie Cracovii. Decyzję aby ustanowić Dzień Kibica Cracovii i upamiętnić w ten sposób ową manifestację podjął jednogłośnie 7 stycznia 2004 roku Zarząd Koła Sympatyków KS Cracovia.

 

Dzień Chorób Rzadkich

 

Dzień Chorób Rzadkich to święto mające na celu podniesienie świadomości o chorobach rzadkich i ich wpływie na życie pacjentów wśród decydentów oraz społeczeństwa.

Pierwszy Dzień Chorób Rzadkich został zorganizowany przez Europejską Federację Rodziców Pacjentów i Pacjentów z rzadkimi chorobami (EURORDIS) w 2008 roku. Na dzień pierwszego wydarzenia wybrano 29 lutego, najrzadszy dzień w roku, jako symbol chorób rzadkich i od tego momentu jest organizowany corocznie w ostatni dzień lutego. W 2008 roku w obchodach udział wzięło 18 krajów, natomiast w 2017 ponad 90 krajów. W Polsce Dzień Chorób Rzadkich organizowany jest od 2010 roku – początkowo przez Komitet Organizacyjny Polskiego Dnia Chorób Rzadkich, a obecnie przez Krajowe Forum na Rzecz Chorób Rzadkich ORPHAN.

 

Rzadkie choroby są częste! Wersja 40-sekundowa

Choroby rzadkie to – zgodnie z definicją zaproponowaną przez Unię Europejską (w Polsce nie obowiązuje oficjalna definicja choroby rzadkiej) – schorzenia występujące u nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Z kolei tzw. choroby ultra rzadkie to schorzenia występujące u nie więcej niż 1 na 50 000 osób. Choroby rzadkie to choroby – najczęściej dziedziczne – zagrażające życiu lub powodujące przewlekłą niepełnosprawność. Oszacowano, że liczba istniejących chorób rzadkich waha się między 5 000 a 8 000, a w ciągu życia cierpi na nie od 6 do 8% populacji. Zatem mimo niskiej częstości występowania, całkowita liczba osób  dotkniętych rzadkimi chorobami w UE waha się między 27 a 36 milionów (dane z 2016 roku). Na całym świecie z chorobami rzadkimi zmaga się 350 mln ludzi. Szacuje się, że w Polsce choroby rzadkie dotykają nawet do 3 mln osób. Dla porównania – mniej (bo około 2,5 mln) jest w Polsce chorych na cukrzycę, która jest uznawana za epidemię XXI wieku.

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   Maciej Maleńczuk „Hymn Cracovii”;   http://www.poradnikzdrowie.pl;

Dodaj komentarz