Niedźwiedź polarny to niedźwiedź biały, do drapieżników jest zaliczany, z przeźroczystego futra jest cały i wszystkim dobrze jest znany, czyli … dzisiejsze święta nietypowe

Wtorek, 27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego, Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, Dzień Wiedzy o Anosmii

 

Dzień Niedźwiedzia Polarnego

 

FLIRTING POLAR BEARS – VERY FUNNY! From Polar Bear Spy on the Ice

Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego (International Polar Bear Day), to akcja ratowania niedźwiedzi polarnych organizowana przez Polar Bears International i Arctic Ambassador Centers w ramach projektu Arctic Document Project.

Niedźwiedź polarny (niedźwiedź morski), jest ssakiem prowadzącym niemal morski tryb życia, potrzebującym do przetrwania jedynie kawałka pływającego lodu i żywności znajdowanej w wodzie oraz miejsca do urodzenia i odchowania młodych. Przystosował się do życia na lądzie, morzu i lodzie.

 

Naukowcy, w tym klimatolodzy uważają, że zanikanie lodu morskiego w wyniku globalnego ocieplenia może być znaczącym czynnikiem zmniejszającym możliwości przetrwania tego gatunku jeszcze w ciągu XXI wieku.

Więcej o niedźwiedziu polarnym pisałam  (TUTAJ), przy okazji Dnia Narodzin Niedźwiedzi Polarnych.

 

Ludovico Einaudi – „Elegy for the Arctic” – Official Live (Greenpeace)

 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

 

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej działające na rzecz wybranego interesu oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne, i z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacja pozarządowa nie jest równoznaczne z organizacją społeczną (np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową).

Organizacje pozarządowe mają różne cele i misje – zajmują się prawie każdym obszarem, w którym potrzebna jest ich pomoc.

 

 

?????????????????????

Dzień Wiedzy o Anosmii

 

Anosmia to nabyty lub rzadziej wrodzony całkowity brak funkcji węchu. Zmniejszona zdolność do wyczuwania zapachów to hiposmia. Do najczęstszych przyczyn nabytej anosmii zalicza się wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych (około 18–45% przypadków), choroby nosa i zatok (7–56%) oraz następstwa urazu głowy (8–20%). Wrodzona anosmia stanowi tylko około 4% przypadków tego zaburzenia. W badaniach populacyjnych różnego stopnia zaburzenia zmysłu węchu stwierdzano w 22–24% populacji, z czego anosmię rozpoznawano w około 3–6% populacji

Obchody święta zostały zapoczątkowane przez Daniela Schein, amerykańskiego mężczyzny z zaburzeniami węchu i mają na celu zwrócenie uwagi i popularyzację wiedzy o tym schorzeniu.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://fakty.ngo.pl;   Olga Adamowicz „Niedźwiedź polarny”;

Dodaj komentarz