Doprowadzony do doskonałości, czyli … papież Telesfor

Wtorek, 2 grudnia 2018 – Wspomnienie świętego Telesfora, Dzień Przodków na Haiti

 

NA TEN NOWY ROK – JACEK WÓJCICKI

 

Wspomnienie świętego Telesfora

 

Telesfor to święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, papież w okresie od około 125 do około 138 roku.

Telesfor był Grekiem. Greckie imię Telesfor jest tłumaczone jako doprowadzony do doskonałości. Zanim został papieżem miał być anachoretą czyli pustelnikiem, co jednak nie jest pewne.

Kierował kościołem przez 11 lub 13 lat. Z pewnością zginął śmiercią męczeńską pod koniec panowania cesarza Hadriana. Przypisywano mu dekret polecający odprawianie przez każdego kapłana trzech Mszy Św. w uroczystość Bożego Narodzenia. Według Liber pontificalis, Telesfor wprowadził w kościele 40-dniowy post przed Wielkanocą, zwyczaj odprawiania w noc Bożego Narodzenia Mszy św. nazwanej „pasterką”, a także śpiewanie hymnu Gloria, jednak niektórzy historycy kwestionują autorstwo Telesfora w zakresie tych postanowień.

Ireneusz z Lyonu wspomina również, że Telesfor pozostawił po sobie „chlubne świadectwo”.

Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 2 stycznia, jakkolwiek początkowo było obchodzone 5 stycznia, w wyniku pomylenia daty śmierci papieża Telesfora z datą śmierci pewnego męczennika afrykańskiego. Cerkiew prawosławna wspomina go 22 lutego.

 

Dzień Przodków na Haiti

 

Dzień Przodków lub też Dzień Zamiatania Nagrobków to znane nazwy dla Święta Quingming, tradycyjnego święta chińskiego, które obchodzone jest piętnastego dnia po wiosennej równonocy. W Japonii O-bon obchodzi się w różne dni w zależności od regionu. 12 października w Kambodży obchodzone jest święto Chum Bennh.

Właśnie 2 stycznia Dzień Przodków świętowany jest na Haiti.

Wspólnymi elementami tych świąt są: odwiedzanie grobów przodków, wzywanie ich duchów, zanoszenie modlitw i składanie ofiar.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://books.google.pl;

Dodaj komentarz