Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia, czyli … czcijmy historię

Niedziela, 11 listopada – Japoński Dzień Singli, Dzień Służby Cywilnej, Święto Orderu Virtuti Militari, Dzień Świętego Marcina, Narodowe Święto Niepodległości

 

Dzisiaj świętujemy:

Japoński Dzień Singli

Dzień Służby Cywilnej

Święto Orderu Virtuti Militari

Dzień Świętego Marcina

o których pisałam  (TUTAJ) , a przede wszystkim –

Narodowe Święto Niepodległości

 

Animowana Historia Polski

 

„Historia jest podstawowym narzędziem budowy naszej tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Nie da się zamknąć w puszce nauki. Istnieje na każdym poziomie naszego odbierania świata. Jest nieuświadamiana – czujemy ją, intuicyjnie często odbieramy, często sublimujemy. Jest wtedy źródłem doznań szczególnych, dumy, wzniosłości, staje się źródłem doznań estetycznych i nadaje treść naszym przekonaniom etycznym”.

W życiu każdych narodów zdarzają się różne ważne zjawiska, że pamięć o nich utrwala się z pokolenia na pokolenie. Pamięć ta funkcjonuje nie tylko na podstawie wszechstronnej wiedzy fotograficznej, ile na wytworzonych w procesie narodzin, trwania a głównie w fazie skutków tych  wydarzeń, różnorodnych symboli. Wyrażają je pieśni, poezja, sztandary, znaki pamiątkowe, wybijające się postacie, okoliczności, sytuacje i momenty, których symbolem stają się określone dni. Są to święta narodowe. Te szczególnie wyróżniane dni, szczególnie w różnych formach przypominane, stają się trwałą wartością duchowego życia narodu, wnosząc do jego obyczaju historycznego i obyczajowego ważne w treści przesłania, często też mity i legendy.

Takim wyjątkowo doniosłym zjawiskiem w dziejach narodu polskiego było odzyskania przez Polskę  w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918), niepodległości państwowej.

Odrodzenie państwa nie nastąpiło w wyniku jednorazowego aktu, ale było następstwem skomplikowanych, trwających dłuższy czas zdarzeń, przebiegających w złożonych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

Dlatego wybór odpowiedniej daty, okazał się sporny, budzący w społecznym odbiorze kontrowersje i polemiki. Od zarania bowiem prezentowano w tej kwestii różne punkty widzenia odpowiadające różnym racjom politycznym.

15 lutego 1989 roku, Sejm ustanowił, że dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości, w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość.

Historia naszego kraju niesie ze sobą wiele istotnych wydarzeń, które ukierunkowały oraz nadały kształt dzisiejszym czasom. Wśród licznych zdarzeń, ogromnym piętnem odbiły się te niosące ból i śmierć. Stąd ta nasza powaga i  patos w sposobie czczenia tego święta.

Jakiś czas temu, przez 3 lata przebywałam w Stanach Zjednoczonych. Jak Amerykanie obchodzą swoje Święto Narodowe?

Dzień Niepodległości (Independence Day), jest najważniejszym świętem państwowym, obchodzonym corocznie 4 lipca (Fourth of July). Dzień ten to nie tylko przemówienia i ceremonie polityczne czy inne publiczne i prywatne wydarzenia świętujące historię, rząd i tradycje Stanów Zjednoczonych. Mimo, że obfituje w liczne parady, festiwale, koncerty (wszystko to w atmosferze patriotyzmu i radości), to przede wszystkim kojarzony jest z fajerwerkami, paradami, karnawałami, jarmarkami, piknikami, grillami, meczami baseballowymi i zjazdami rodzinnymi. To czas zadumy, ale przede wszystkim radości.

Może też i tak trzeba świętować ten nasz Dzień, zwłaszcza że pogoda i długi weekend skłania ku temu?

Cieszmy się, że jesteśmy państwem wolnym, niepodległym i suwerennym i że możemy jawnie, w każdej chwili zaśpiewać sobie nasz hymn narodowy:

 

POLAND. Dzień Niepodległości .100 years .11 listopada 2018 . Hymn Polski

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  Barbara Wachowska „Od 11 listopada do 11 listopada czyli spory o symboliczne święto niepodległości Polski”;   „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”Marcus Tullius Cicero;  Krzysztof Zamorski, https://pl.wikiquote.org

Dodaj komentarz