Husarskie skrzydła na ramieniu, pisany krwią pancerny znak, z Normandzkich Wzgórz i w winnic cieniu wykwita nasz żołnierski szlak. Przez kolorowe pola Flandrii zwycięskie czołgi niosą wieść, czyli … Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

Niedziela, 17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami, Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Dzień Czołgisty

 

Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

Pustynnieniem określa się proces poszerzania się pustyń na obszarach, gdzie w czasach historycznych nie były obserwowane. Zmiany takie mają miejsce w strefach suchych sąsiadujących z pustyniami. Najbardziej dotknięte procesem pustynnienia są kraje rozwijające się, ale zagrożone są także kraje uprzemysłowione, gdzie intensywne stosowanie pestycydów, nawozów oraz intensywna melioracja prowadzą do wypłukania gleby. Inne przyczyny pustynnienia to: degradacja lasów, degradacja drzew na sawannie, zaorywanie stepów, nadmierny wypas bydła, zmiana kierunku biegu rzek, górnictwo, porzucanie tradycyjnych technik uprawy na rzecz rolnictwa towarowego.

Skutkiem pustynnienia gruntów jest:

 • zwiększenie powierzchni pustynnych i półpustynnych, co prowadzi do zmniejszenia powierzchni gruntów możliwych do wykorzystania rolniczego, a to skutkuje ograniczeniem możliwości produkcji rolnej;
 • przyspieszona erozja gleb, co prowadzi do obniżenia żyzności gleb i zmniejszenia jej produktywności;
 • występowanie burz pyłowych;
 • wzrost zasolenia gleb (np. rejon Jeziora Aralskiego, suche stepy południowego Kazachstanu, Wyżyna Irańska);
 • niszczenie ekosystemów – naturalnej pokrywy roślinnej i siedlisk wielu zwierząt.

 

 

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku. Na dzień obchodów wyznaczono 17 czerwca.  Na przełomie lat 60. i 70. w Afryce Subsaharyjskiej wystąpiła susza, która pochłonęła ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt. Celem obchodów święta jest dążenie do tego, by taka tragedia nigdy się nie powtórzyła.
W 1977 roku, na Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Pustynnienia w Nairobi, po raz pierwszy uznano proces rozprzestrzeniana się obszarów pustynnych, jako problem światowy oraz przyjęto plan działań do walki z pustynnieniem. Rok 2006 Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Pustyń i Pustynnienia.

Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce.

 

Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych –Dzień Czołgisty

Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Dzień Czołgisty obchodzone jest dzisiaj, 17 czerwca. Dzień Czołgisty (ustanowiony zarządzeniem Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009), obchodzony jest na pamiątkę powrotu z Francji do Polski 1 pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hallera w czerwcu 1919 roku. Była to pierwsza jednostka wojskowa w naszym kraju uzbrojona w gąsienicowe wozy bojowe. Powrót tej formacji  zapoczątkował rozwój broni pancernej w Polsce.

Po raz pierwszy Dzień Czołgisty obchodzony był w dniach 18-20 czerwca 2009 w Żaganiu, w związku z 90-leciem polskiej broni pancernej.

Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych nawiązuje do chlubnych tradycji polskiej broni pancernej. Od dziewięciu lat wpisane na stałe do kalendarza świąt w Wojskach Lądowych, jest szczególnym wyrazem uszanowania wysiłku i trudu wnoszonego w służbę dla Polski przez żołnierzy tego największego rodzaju wojsk w Wojskach Lądowych.

W Siłach Zbrojnych RP (dane z 2007) występują trzy dywizje zmechanizowane w skład których wchodzi łącznie siedem brygad zmechanizowanych, a dodatkowo jedna brygada zmechanizowana wchodzi w skład dywizji pancernej. Ponadto w każdej brygadzie pancernej występuje po jednym batalionie zmechanizowanym. Głównym wozem bojowym pododdziałów zmechanizowanych WP są BWP-1.

 

BWP-1 – ciekawostki o gąsienicowych wozach bojowych – Twardy Reset

 

Dywizje i brygady zmechanizowane WP:

 • 12 Dywizja Zmechanizowana im. Księcia Bolesława Krzywoustego;
  • 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Złocieniec);
  • 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera (Szczecin);
 • 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka;
  • 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego (Giżycko);
  • 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. hetmana Wincentego Gosiewskiego (Bartoszyce);
 • 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego ze składu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej (Międzyrzecz).

 

Moje pierwsze spotkanie z czołgistami wojsk pancernych to wrzesień 1966 i pierwszy odcinek serialu „Czterej pancerni i pies”…

 

Czterej pancerni i pies Deszcze niespokojne

 

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;  http://www.defence24.pl;   http://polska-zbrojna.pl;    http://www.sww.w.szu.pl  „Pieśń Pierwszej Pancernej” autor nieznany;

Dodaj komentarz