I nastąpił rozbłysk jaśniejszy niż tysiąc słońc, czyli … NIE próbom jądrowym

Wtorek, 29 sierpnia  – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
oraz  Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych został proklamowany 30 października 2009 roku, podczas 64 sesji Tygodnia Rozbrojenia. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej i edukacji na temat skutków wybuchów jądrowych, testów broni lub innych wybuchów jądrowych oraz konieczności ich zaprzestania.

 

Sandra SD – Hiroshima

Cień człowieka w Hiroszimie
tam, gdzie minął się z Księżycem.
W świecie cudów w Hiroszimie
Gdzie zmarł zbyt wcześnie.
I świat pamięta jego twarz,
pamięta, że płomieniem była Hiroszima

Atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki – jedyne w historii dwa przypadki użycia  broni atomowej do działań zbrojnych. Ataków dokonały Stany Zjednoczone na Japonię w 1945 roku: 6 sierpnia o godzinie 8:15 w Hiroszimie, a 9 sierpnia o godzinie 11:02 w Nagasaki.

 

Wieczne cienie w Hiroszimie – za zjawisko to odpowiada impuls świetlny wybuchu jądrowego. Ludzie zostali zmienieni w proch w kilka milisekund zostawiając po sobie tylko cień.

Hiroszima po zrzuceniu bomby atomowej 6 sierpnia 1945

Nagasaki 9 sierpnia 1945 r. tuż po wybuchu

Liczba prób nuklearnych nie jest równa liczbie eksplozji atomowych. Wiele testów atomowych obejmowało kilka wybuchów równocześnie, szczególnie w Związku Radzieckim. Co więcej, liczba testów atomowych nie jest wcale taka pewna – nie ma bowiem pewności, czy mocarstwa atomowe przyznały się do wszystkich prób. Brak również informacji co do tego, czy Izrael i RPA przeprowadziły próbę jądrową.

Liczbę prób jądrowych przeprowadzonych między 1945 a początkiem 2013 roku szacuje się na 2030. W tej liczbie zawiera się domniemana próba nuklearna przeprowadzona wspólnie przez RPA i Izrael. Najwięcej testów nuklearnych przeprowadziły Stany Zjednoczone – dokonały 1030 prób jądrowych. Drugie miejsce zajął Związek Radziecki, w którym przeprowadzono 715 testów nuklearnych (962 eksplozje atomowe).

Wizualizacja wszystkich testów jądrowych od 1945 roku  (Isao Hashimoto)

A Time-Lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 1945  in 3 minutes

 

 

Najnowsze testy atomowe przeprowadziła Korea Północna. Komunistyczne władze Korei Północnej już trzykrotnie przeprowadzały testy bomby atomowej w 2006, 2009 i 2013 roku. Wszystkie one odbywały się w tajemnicy przed światem zewnętrznym. Jednak naukowcy za każdym razem precyzyjnie określali ich lokalizację z dokładnością do metrów, a czas przeprowadzenia testu z precyzją do kilku sekund. Ostatni wstrząs miał siłę M=5.0, zaś epicentrum trzęsienia znajdowało się w północno-wschodniej części kraju. Okazało się, że władze komunistycznej Korei Północnej przeprowadziły podziemną próbę jądrową o sile 7 kiloton. Do trzęsienia doszło pod poligonem w rejonie miasta Punggye-ri na północnym wschodzie kraju, gdzie Koreańczycy budowali wcześniej głębokie tunele. Od jakiegoś czasu w górze drążone są nowe korytarze, co może świadczyć, że wkrótce może być przeprowadzany czwarty test broni jądrowej.

Zaledwie 130 kilometrów od poligonu znajduje się bardzo niebezpieczny wulkan Pektu-san, który jest jedną z wizytówek Korei Północnej, ponieważ w obozie partyzanckim na szczycie wulkanu, miał się urodzić ukochany przywódca północnych Koreańczyków, Kim Dzong Il.

Istnieją obawy, że test jądrowy może przyspieszyć jego erupcję.

 

Jezioro Niebiańskie w kalderze wulkanu Pektu-san.

POMNIK PAMIĘCI

 

Hiroszima obecnie

Nagasaki obecnie

 

Fragment Przesłania Sekretarza Generalnego ONZ

… Zachęcam wszystkie państwa, które jeszcze nie podpisały bądź nie ratyfikowały Traktatu, aby potraktowały tę sprawę jako priorytetową. Osiągnięcie tego celu wzmocni coraz większe działania społeczeństw w tworzeniu świata wolnego od broni jądrowej. Każdego dnia więcej ludzi postrzega broń nuklearną i testy jądrowe jako niebezpieczne relikty „zimnej wojny”, które dawno już powinny przejść do historii. Z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych wzywam wszystkie państwa do podjęcia ważnego kroku, by uczynić świat bardziej bezpiecznym i przewidywalnym dla nas wszystkich.

 

 

Źródło:    Wikipedia,    http://mowimyjak.se.pl/newsy/fakty/,     http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/114613,proba-jadrowa-korei-polnocnej-spowoduje-erupcje-wulkanu,     http://www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/miedzynarodowy-dzien-sprzeciwu-wobec-prob-jadrowych,

 

Dodaj komentarz