Jako uchodźca jesteś tylko połówką człowieka. Połowę siebie zostawiasz w swojej ojczyźnie, a w miejscu, do którego przybywasz, druga połowa ciebie zostaje odrzucona, czyli … uchodźca w Europie

Środa, 20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy

 

Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day) jest corocznym świętem obchodzonym na świecie 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku. Upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie.

Obie daty –  ustanowienia i obchodów święta, nie są przypadkowe. W 2001 roku na świecie przypadała 50. rocznica uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców (1951). Jednocześnie Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA) poparła inicjatywę, by Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich, tj. 20 czerwca. Od 2001 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień Uchodźcy.

 

Rozbitkowie – Mateusz Pospieszalski, Kayah, Adam Nowak, Ania Rusowicz

 

W ponad stu krajach odbywają się uroczystości, organizowane są wydarzenia kulturalne oraz szkolenia, jak również konferencje, programy dla rodzin i dzieci, mające na celu zrozumienie potrzeb uchodźców na całym świecie. W Polsce w organizację wydarzeń co roku angażuje się Polska Akcja Humanitarna, a od niedawna także Fundacja Refugee.pl .

W 2005 roku. hasłem obchodów było: ,,Odwaga nie zna granic”. Hasło obchodów 2010 – „Poznaj swojego sąsiada uchodźcę”.

W 2016, Fundacja Refugee.pl wspólnie z Fundacją im. S. Batorego zorganizowała w Warszawie w ramach obchodów Dnia Uchodźcy wielokulturowy Piknik, którego jednym z elementów był Migrujący Tramwaj – na jego trasie można było porozmawiać z uchodźcami, poznać ich osobiste historie, muzykę, zwyczaje.

Papież Franciszek w bulli na Światowy Dzień Uchodźcy stwierdził: „Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”. Papież Franciszek podkreśla obowiązek pomocy uchodźcom i nawołuje księży katolickich i wszystkich katolików do zwiększonej i rzeczywistej pomocy wszystkim zmuszonym do ucieczki z krajów ogarniętych wojną i prześladowaniami. 

Migracja i uchodźstwo stanowią bardzo poważne światowe wyzwania i problemy.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   tytuł – cytat http://www.wysokieobcasy.pl;

Dodaj komentarz