Mądrością serca jest „bycie z bratem”, czyli …czas spędzony u boku chorego to czas święty …

Niedziela, 13 maja – Światowy Dzień Chorego, Święto Matki Bożej Fatimskiej

 

 

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego to święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, a ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.

Święto obchodzone jest w dniu wspominania w Kościele powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.

Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuariów maryjnych na świecie. Celem święta jest:

  • konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym
  • dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej
  • włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych
  • popieranie zaangażowania wolontariatu

 

 

Święto Matki Bożej Fatimskiej

Matka Boża Fatimska to katolicki tytuł Maryi, Matki Jezusa, która miała objawiać się trojgu dzieci w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima przez 6 kolejnych miesięcy poczynając od 13 maja 1917 roku. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Kościół katolicki po zbadaniu wydarzeń i treści objawień nie znalazł sprzeczności z doktryną i uznał ich autentyczność w 1930 roku.

Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Już od roku 1927 przybywały do Fatimy zbiorowe pielgrzymki z innych krajów. W latach 1928–1953 w miejscu objawień wzniesiono bazylikę Matki Boskiej Różańcowej, tam też jest pochowana trójka pastuszków. W 1967 ponad milion pielgrzymów z całego świata uczestniczyło we mszy świętej celebrowanej przez papieża Pawła VI. Każdego roku do Sanktuarium w Fatimie przybywa ponad 5 milionów pielgrzymów z całego świata. W 2017 Sejm RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę.

 

 

Dzisiaj, 13 maja, podczas inauguracji tegorocznych celebracji fatimskich nastąpiło uroczyste ogłoszenie zakopiańskich Krzeptówek – Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej. Tak więc od dzisiaj Polska ma nowe sanktuarium narodowe.

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://brewiarz.pl;

Dodaj komentarz