Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności, czyli … Dzień Farmaceuty

Poniedziałek, 14 maja – Dzień Farmaceuty

 

Dzień Farmaceuty

Farmaceuta to osoba udzielająca usług farmaceutycznych, która ukończyła studia w szkole wyższej na kierunku farmacja, posiadająca dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydany przez Naczelną lub okręgową izbę aptekarską.

Tytułem farmaceuty ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydany przez Naczelną lub okręgową izbę aptekarską.

Farmaceuta, któremu przyznano prawo wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.

W Polsce kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty uzyskuje osoba która ukończyła  5,5-letnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji.

Tytułem farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydany przez Naczelną lub okręgową izbę aptekarską. Farmaceuta wykonujący zawód w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej ma prawo posługiwać się tytułem aptekarza. Tytuł zawodowy farmaceuty podlega ochronie prawnej.

Pierwszy wydział farmaceutyczny w Polsce utworzono w Krakowie w 1783 roku. Wtedy to w Szkole Głównej Koronnej w Krakowie (Akademii Krakowskiej) powstała Katedra Farmacji i Materii Medycznej. Pierwszym profesorem na niej był dr Jan Szaster, krakowski doktor medycyny i aptekarz. Po raz pierwszy dyplomy magistra farmacji zostały rozdane w 1797 roku.

W Krakowie, po raz pierwszy na świecie, wyższe wykształcenie farmaceutyczne zdobyły kobiety. 28 sierpnia 1824 roku po studiach eksternistycznych Filipina i Konstancja Studzińskie otrzymały dyplomy farmacji.

Pierwszymi pełnoprawnymi studentkami farmacji były Jadwiga Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiałło. Mogły one studiować na skutek rozporządzenia Ministra Wyznań i Oświaty z 29 marca 1897 roku zezwalającego na przyjmowanie na studia kobiety.

Obecnie farmację można studiować na Wydziałach Farmaceutycznych w Krakowie, Sosnowcu, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Lublinie.

Pamiętajmy – farmaceuta to nie tylko aptekarz. Jego miejscem pracy może być także nowoczesne laboratorium, koncern farmaceutyczny czy hurtownia farmaceutyczna.

Farmaceuta może specjalizować się w kierunku: farmacji aptecznej, szpitalnej, przemysłowej, klinicznej, analityki farmaceutycznej, farmakologii, mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej, toksykologii, zdrowia publicznego, a nawet leku roślinnego. Każda specjalizacja kończy się egzaminem państwowym.

To, jak wyglądają codzienne obowiązki w dużej mierze zależy to od specjalizacji i miejsca pracy. Zapewne tym najbardziej popularnym, choć nie jedynym jest właśnie apteka.

  • Każdy zapewne wie, jak wygląda praca farmaceuty – aptekarza. Inaczej wygląda już praca w aptece szpitalnej. Tam zadaniem farmaceuty jest m.in. zaopatrzenie oddziałów szpitalnych w leki, oszacowanie zapotrzebowania na nie, a także praca w recepturze przy wyrobie niektórych z nich.
  • Farmaceuta kliniczny pracuje z kolei w laboratorium. Zajmuje się badaniem i analizą materiału biologicznego pacjenta. Korzysta z aparatury diagnostycznej i zaawansowanym sprzętem medycznym.
  • Dużo pracy laboratoryjnej mają także farmaceuci – technolodzy, pracujący w przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji leków. Ich zadaniem jest m.in. nadzór nad produkcją, ulepszanie i opracowywanie nowych formuł i technologii wytwarzania leków.
  • Farmaceuta – pracownik naukowy natomiast stoi za opracowywaniem nowych leków. W oparciu o liczne badania współtworzy ich recepturę, współpracuje z lekarzami i innymi naukowcami w całym procesie od koncepcji przez produkcję i testy aż po wdrażanie danego leku.
  • W koncernach farmaceutycznych istotną role pełnią też przedstawiciele medyczni. Wykształcenie farmaceutyczne jest tam bardzo często wymagane. Praca ta łączy wiedzą branżową i naukową z umiejętnościami sprzedażowymi i kompetencjami interpersonalnymi. Do głównych zadań takiego przedstawiciela należy prezentowanie produktów leczniczych w aptekach, punktach aptecznych i hurtowniach.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://www.studia.net;

Dodaj komentarz