Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał, tu na swojskiej śmietanie chowane, delikatne, rumiane jak chleb, czyli … to co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest

Poniedziałek, 15 października –  Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Światowy Dzień Mycia Rąk, Święto Wojsk Radiotechnicznych, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

 

Światowy Dzień Białej Laski

Światowy/Międzynarodowy Dzień Białej Laski  to święto osób niewidomych i niedowidzących. Został on ustanowiony przez Europejską Unię Niewidomych, której zjazd odbył się w Polsce w 1964 roku.

W 1969 roku w Kolombo na Cejlonie odbyło się IV posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych (poprzedniczki Światowej Unii Niewidomych), gdzie końcowym postanowieniem było ustanowienie daty 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Pierwsze obchody na skalę międzynarodową odbyły się w 1970 roku.

W 1992 Światowa Unia Niewidomych podjęła uchwałę, aby zwrócić się do Organizacji Narodów Zjednoczonych, by dzień ten obchodzić jako Dzień Białej Laski Narodów Zjednoczonych, jednak do dnia dzisiejszego nie został ustanowiony. Na IV Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Unii Niewidomych, które odbyło się w Ustroniu w Polsce w 1992 roku, podjęto uchwałę o europejskich obchodach.

Pierwsze oficjalne obchody w Polsce odbyły się w 1993 roku.

 

 

Celem obchodów jest przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i niedowidzących. Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata – bez ograniczeń i bez fałszywej litości.

W niektórych krajach, m.in. Chinach, dzień ten jest obchodzony, jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych.

Pod tą samą nazwą święto obchodzone jest w Rosji i w Polsce, ale dopiero 13 listopada – w dzień urodzin francuskiego pedagoga Valentina Haüya (1745-1822), założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu. Pierwszy raz obchody tego Dnia miały miejsce w 1946 roku.

 

Dzień Dziecka Utraconego (Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych)

W Stanach Zjednoczonych od 1988 roku – 15 października obchodzony jest Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Stamtąd wywodzi się idea, by rodzice przypinali do ubrania błękitno-różowe kokardki.

Od 2004 roku, z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”, w Polsce tego samego dnia obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego

 

 

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Głównym celem Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi jest uświadamianie, jak ważna jest profilaktyka. Rak piersi stanowi niestety coraz częstszą przyczynę śmierci kobiet, a jednym z powodów jest zbyt późne zdiagnozowanie choroby.

Miesiąc październik jest „Miesiącem Świadomości Raka Piersi”. Zainicjowany został przez AstraZeneca (brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny) w 1985 roku.

W 2008 roku Europa Donna (Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi) ustanowiła 15 października Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi, który ma przypominać kobietom w Europie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszłości i możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz roli wstępnego wykrywania zachorowań w procesie jego zwalczania.

Symbolem tej walki jest różowa wstążka.

 

 

Z inicjatywy Polskiej Unii Onkologii od 2008 roku podczas Światowego Dnia Walki z Rakiem organizowane są dni otwarte w placówkach onkologicznych, podczas których można skorzystać z porad oraz bezpłatnych badań.

 

Światowy Dzień Mycia Rąk

Święto ustanowione przez UNICEF w 2008 roku, jako akcja edukacyjna której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk.

Światowy Dzień Mycia Rąk to święto obchodzone corocznie 15 października, ustanowione przez ONZ w 2008 roku, jako akcja edukacyjna, której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk.

Inspiratorem było Zgromadzenie Ogólne ONZ, które ustanowiło 2008 rok Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych. Wydarzenie to miało zmobilizować miliony ludzi do korzystania z wody i mydła w celach higienicznych. Akcję wspiera globalnie również Światowa Organizacja Zdrowia.

 

 

Należy zauważyć, że mycie rąk wodą i mydłem przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety przyczyniają się do ograniczenia przypadków biegunki o ok. połowę, a infekcji dróg oddechowych o ok. 25%

Celem obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk jest uświadomienie społeczeństwu na świecie, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami oraz monitorowanie mycia rąk na świecie a także wspieranie globalnej i lokalnej kultury mycia rąk.

Organizowane są akcje w szkołach, które pomagają dzieciom zrozumieć, jak ważne jest mycie rąk, aby następnie przekazały tę wiedzę w domu oraz wyuczyły nawyk częstego i poprawnego mycia rąk, natomiast UNICEF pomaga budować ujęcia wodne i sanitariaty, szczególnie w szkołach.

W Polsce powstało wiele projektów i akcji nawołujących do używania mydła i wody. Przykładowe projekty:

  • projekt wrocławskich mieszkańców „Zdrova.Strefa”, obecnie HANHA. HANHA (ang. Hand and Hand – Ręka i Ręka) – inicjatywa mająca na celu wdrażanie zasad higieny osobistej poprzez wyrobienie nawyku częstego mycia rąk mydłem i wodą po skorzystaniu z toalety oraz przed jedzeniem.
  • Akcja „Podaj mydło” organizowana przez Fundację Redemptoris Missio, mająca na celu zebranie jak największej liczby kostek mydła, które następnie miały trafić na misje w Afryce, by tamtejsi misjonarze mogli uczyć dzieci podstawowych zasad higieny.

 

Święto Wojsk Radiotechnicznych

Święto ustanowione zostało 6 stycznia 2005 roku przez Ministra Obrony Narodowej na pamiątkę utworzenia pierwszej jednostki obserwacyjno – meldunkowej, z której wywodzą się Wojska Radiotechniczne. Obecnie należą one do jednych z najnowocześniejszych rodzajów wojsk w polskich siłach zbrojnych.

Wojska radiotechniczne to rodzaj wojsk przeznaczony do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego i powiadamiania o środkach napadu powietrznego nieprzyjaciela oraz zabezpieczania działań bojowych wojsk rakietowych, artylerii przeciwlotniczej, lotnictwa myśliwskiego, oddziałów przeciwdziałania radioelektronicznego.

Rozwój tego rodzaju wojsk nastąpił w czasie II wojny światowej i w latach powojennych. Współczesne wojska radiotechniczne wykrywają oraz śledzą pilotowane i bezpilotowe środki napadu powietrznego, których powierzchnia skutecznego odbijania fal elektromagnetycznych jest bardzo mała, zdolne są do obserwowania dużej liczby działających jednocześnie obiektów powietrznych, wykonujących lot od wysokości bardzo małych do stratosferycznych.

Wyposażone są w nowoczesny sprzęt radiolokacyjny oraz sprzężone z nim urządzenia zabezpieczające zautomatyzowany proces dowodzenia. Zorganizowany system wykrywania, rozpoznania i przetwarzania informacji pozwała zobrazować sytuację powietrzna w danym rejonie oraz na dalekich podejściach. Umożliwia automatyczne naprowadzanie samolotów myśliwskich i rakiet przeciwlotniczych na obiekty powietrzne.

W Wojsku Polskim wojska radiotechniczne jako rodzaj wojsk w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju ukształtowały się w latach pięćdziesiątych. Podlegają ciągłemu procesowi modernizacji i doskonalenia organizacyjnego.

15 października obchodzone jest Święto Wojsk Radiotechnicznych

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

18 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 15 października jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W rezolucji nakłaniają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze.

Kobiety wiejskie stanowią ponad jedną czwartą całej populacji ludzkiej. Pół miliarda kobiet mieszkających na terenach wiejskich żyje poniżej granicy ubóstwa. Fakt, że globalny głód i ubóstwo mają związek z sytuacją kobiet wiejskich, został dostrzeżony na IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie w 1994 roku. Zasugerowano wtedy, że 15 października, jako data poprzedzająca Międzynarodowy Dzień Żywności, powinien być obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.

Chodziło o to, by podkreślić ich rolę w produkcji żywności i zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Do dzisiaj to one zajmują się uprawą i hodowlą, ciężko pracują zapewniając byt swoim rodzinom. Aż43 % nieopłacanych pracowników w rolnictwie to kobiety, przy czym 26 % z nich to właścicielki gospodarstw.

Zdaniem Copa Cogeca (największej w Unii Europejskiej organizacji zrzeszającej rolników) decydenci muszą więc zagwarantować, że praca rolniczek zostanie odpowiednio oceniona i doceniona zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Należy zaprzestać postrzegania pracy tych kobiet jako wolontariat, co nadal ma miejsce w niektórych państwach członkowskich. Bez ubezpieczeń społecznych kobiety pozostaną niewidoczne, szczególnie te, które nie są właścicielkami gospodarstw.

W Polsce głównym celem wydarzenia jest promocja aktywności społecznej i gospodarczej kobiet wiejskich na obszarach wiejskich oraz potencjału intelektualnego i organizacyjnego organizacji pozarządowych.
To kobiety nadają ton życiu społecznemu. Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich jest samorządną i niezależną organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą w ramach organizacji kółek rolniczych. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich. Powstają spółdzielnie socjalne, którymi zarządzają kobiety. W ramach swoich działań aktywizują społeczność, dają miejsca pracy a nawet zapewniają rozrywkę.
Dzisiejsza wieś to już nie ta, którą pamiętamy sprzed kilkudziesięciu lat.

 

 

Donatan Cleo – My Słowianie [Official Video]

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://swiatrolnika.info;

Dodaj komentarz