Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale zmagać się z organizmem, czyli … Szybciej, Wyżej, Mocniej …

Wtorek, 6 marca – Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, Europejski Dzień Logopedy, Dzień Olimpijczyka, Dzień Czystego Stołu

 

Lista Schindlera – Motyw główny z filmu

 

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

6 marca przypada rocznica śmierci Mosze Bejskiego, inicjatora Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórcy definicji „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.

Za „Sprawiedliwych” twórcy idei Europejskiego Dnia Pamięci uważają osoby, które ryzykowały własnym życiem, aby ocalić innych oraz tych, którzy występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku. Ma on cel głównie edukacyjny, promujący postawy sprzeciwu wobec reżimów i pomocy osobom szykanowanym.

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego z inicjatywy włoskiego Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych – Gariwo. Organizacja ta postuluje utworzenie na całym świecie Ogrodów Sprawiedliwych na wzór ogrodu w Jad Waszem w Jerozolimie, gdzie uhonorowane są osoby, które ratowały Żydów w czasie Holokaustu. Dotąd utworzono Ogrody Sprawiedliwych m.in. w Armenii, Bośni, Rwandzie, Włoszech i Francji.

W ramach obchodów Dnia, w Muzeum Historii Żydów Polskich we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizowane są wystawy upamiętniające polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jako grupę unikatową na tle narodów europejskich ze względu zarówno na to, że stanowili zbiorowość najliczniejszą, jak i na to że Polakom za pomoc Żydom groziła kara śmierci.

Parlament Europejski podjął tę inicjatywę, by pojęcie „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, odnoszące się do ludzi pomagającym Żydom w okresie Holokaustu, rozszerzyć na cały świat i na inne tego typu zjawiska, szczególnie o charakterze ludobójczym.

W czerwcu 2014 na skwerze im. generała Jana Jura-Gorzechowskiego na warszawskiej Woli otwarto pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych, gdzie posadzono sześć rajskich jabłoni, upamiętniających Jana Karskiego, Marka Edelmana, Tadeusza Mazowieckiego, Annę Politkowską, Magdalenę Grodzką-Gużkowską oraz Antonię Locatelli. Obok drzew na granitowych obeliskach umieszczono informacje o czynach osób uznanych za „Sprawiedliwe”. Co roku upamiętniane są kolejne trzy osoby – nie tylko Polacy, ale wszyscy, których zachowanie może stanowić wzór.

W 2015 tytułem Sprawiedliwych uhonorowani zostali Petro Hryhorenko, Nelson Mandela oraz Hasan Mazhar. W 2016 byli to Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki oraz Jan Zieja, a w 2017 roku – Natalia Gorbaniewska, Jan Jelinek, i Roberto Kozak.

W tym roku tytułem Sprawiedliwych uhonorowani zostali Rafał Lemkin,  Armin Wegner oraz ks. Adalbert Wojciech Zink

 

Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Data tego święta jest związana z założeniem Komitetu Łącznikowego Terapeutów Mowy Unii Europejskiej we Francji w 1988 roku. Dzień ten ma za zadanie uhonorować wszystkich pracujących nad dykcją, wymową i poprawnym wysławianiem się. W Polsce świętujemy go dopiero od 2007 roku.

Znaczenia tego święta jest niezwykle istotne na etapie edukacji przedszkolnej, gdyż w okresie tym rola logopedy jest szczególnie ważna. Z tej okazji w całym kraju organizowany jest Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej.

 

 

Dzień Olimpijczyka

Igrzyska olimpijskie to najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata (na przemian letnie i zimowe) w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Dzień Olimpijczyka jest hołdem dla ludzi, którzy ciężko trenują, by usłyszeć hymn swojego kraju na olimpijskim podium.

Multimedalistą igrzysk olimpijskich na obecną chwilę jest Michael Phelps, który zgromadził 22 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe medale.

 

Dzień Czystego Stołu

Nie wiadomo, kto był pierwszym pomysłodawcą ustanowienia tego święta. Być może zrobiła to osoba wyjątkowo pedantyczna, chcąca uzmysłowić wszystkim potrzebę panowania nad ładem i czystością na naszych stołach. A może była to osoba dbająca o czystość naszych relacji przy stole?

Stół to nie tylko zwykły mebel. To przedmiot znaczący, łączący wiele funkcji, cech i znaczeń, miejsce niezliczonej ilości sytuacji. Ma własną tożsamość, tradycję, historię i legendę. Łączył pokolenia, niezależnie od epoki, pozwalał na wspólne spożywanie i przeżywanie posiłków.

Wspólny stół – dla niektórych to perspektywa pełna pozytywnych skojarzeń. Dla innych – wręcz przeciwnie. Na pewnym etapie ich życia nastąpił krytyczny moment, w którym wspólny domowy stół przestał pełnić rolę umacniania więzi rodzinnych.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Czystego Stołu.

 

Elżbieta Wojnowska – Zaproście mnie do stołu

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://zywnosc.com.pl;   https://kiedyjest.pl;

Dodaj komentarz