Nie ma żadnego powodu, żeby ze względu na czyjąś tożsamość seksualną budować jakiekolwiek przekonania, jakąkolwiek nierówność, odmawiać komuś jakichkolwiek praw, czyli … prawa musimy mieć wszyscy takie same

Czwartek, 17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci,

 

Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji

Światowy Dzień Telekomunikacji upamiętniał powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 17 maja 1865 roku, a ustanowiony przez Konferencję Pełnomocników ITU w Maladze-Torremolinos w 1973 roku.

W 2006 podczas konferencji w Antalya pełnomocnicy ITU postanowili połączyć oba wydarzenia w Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 

 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (World Information Society Day), znany wcześniej jako Światowy Dzień Telekomunikacji, to coroczne święto obchodzone 17 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku (A/RES/60/252) po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005).

Obchodom patronuje UNESCO oraz sekretarz generalny ITU.

Obchody w Polsce organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne. Z tej okazji organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Są również okazją do omówienia zagrożeń jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych.

 

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

Homofobia to irracjonalny strach przed homoseksualizmem i homoseksualistami, awersja, nieufność, nienawiść i wrogość do nich oraz ich dyskryminacja.

Transfobia to dyskryminacja osób transpłciowych (transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych). Celowa bądź niecelowa transfobia może mieć poważne konsekwencje dla osób będących jej obiektem. Wiele osób transpłciowych doświadcza również homofobii ze strony osób błędnie traktujących medycznie rozpoznane zaburzenia tożsamości płciowej jako formę homoseksualizmu.

Bifobia to niechęć względem osób biseksualnych. Jest to niechęć niezwykle często praktykowana, choć zwykle nienazywana. Praktykują ją osoby, reprezentujące każdą z orientacji seksualnych oraz tożsamości genderowych. Dzieje się to zwykle „po cichu”, przede wszystkim poprzez przemilczanie faktu istnienia biseksualnych tożsamości.

 

 

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii to coroczne święto obchodzone 17 maja na pamiątkę usunięcia 17 maja 1990 roku przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na doświadczaną przez osoby LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne oraz osoby transgenderyczne – międzypłciowe) przemoc i dyskryminację (czyli homofobię, transfobię i bifobię).

Święto zostało ustanowione w 2004 roku jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. W 2009 roku jego nazwę zmieniono na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii, a w 2015 roku na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Obchodzone jest w ponad 130 państwach.

Tego dnia od 2005 roku odbywają się demonstracje, happeningi, zawody sportowe, warsztaty, wystawy, festiwale filmowe, koncerty, przedstawienia teatralne. Organizowanie są również debaty i konferencje, w których udział biorą organizacje LGBT, organizacje broniące praw człowieka, parlamentarzyści, przedstawiciele rządów, międzynarodowe instytucje oraz organy i agencje, wliczając w to: Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, UNESCO, Radę Europy, Komisję Europejską i Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

 

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa to schorzenie układu krążenia krwi charakteryzujące się okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).

 

 

Zdecydowana większość (ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny (samoistny), to znaczy nie ma znanej somatycznej przyczyny, którą dałoby się usunąć interwencją medyczną. Etiologia nadciśnienia tętniczego pierwotnego nie została w pełni ustalona. Uważa się, że odgrywają w niej rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Pozostałe przypadki to choroba o charakterze wtórnym (objawowym), gdy dobrze jest znana przyczyna choroby, na przykład choroby nerek, choroby gruczołów dokrewnych lub choroby mózgu.

 

 

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

W 2006 roku Komisja Europejska wyszła z inicjatywą stworzenia grupy telefonów o walorze społecznym obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Inicjatywa została formalnie sformułowana i zatwierdzona 15 lutego 2007. To Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12 do 2 w nocy. Dostępny jest pod zharmonizowanym w Europie numerem 116111, połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani na billingach większości sieci. Numer ma docelowo działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem tego wydarzenia jest stowarzyszenie Child Heplines International, zrzeszające organizacje prowadzące telefony zaufania z ponad 160 krajów.

 

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   tytułowy cytat – Maciej Stuhr http://rozrywka.dziennik.pl;   https://brpd.gov.pl

Dodaj komentarz