Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród chłopacy, a Święta Zofija kłosy rozwija, czyli … wyglądajmy urodzaju …

Środa, 16 maja – Dzień Straży Granicznej, Zimni ogrodnicy i Zimna Zośka

 

 

Dzień Straży Granicznej

Straż Graniczna to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organem ścigania. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej. Nadzór nad formacją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych.

 

 

Święto Straży Granicznej to polskie święto obchodzone 16 maja na mocy ustawy o Straży Granicznej, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku, upamiętniające dzień rozpoczęcia służby nowo utworzonej formacji, tj. dzień 16 maja 1991 roku.

Jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP).

 

Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka

Zimni ogrodnicy, zimna Zośka to zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja, po okresie utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkową i Wschodnią Europą (w tym nad Polską), następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna napływać – wraz z niżem barycznym – zimne powietrze z obszarów polarnych.

Nazwy pochodzą od patronów poszczególnych dni – zimni ogrodnicy to św. Pankracy (wspomnienie12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka – św. Zofia (15 maja). Inny patron tego samego dnia, święty Izydor, również został utrwalony w tradycji ludowej, zyskując miano Oracza. O świętym Izydorze Oraczu pisałam szerzej w dniu wczorajszym.

Według przysłów i obserwacji ludowych ten okres to ostatnie dni wiosennych przymrozków. W tych dniach chłód może się nasilić, lecz po nich nie powinien już zaszkodzić roślinom. W połowie maja często robi się chłodniej, o czym mówią nawet stare ludowe porzekadła.

 

 

 

W tym roku ochłodzenie co prawda nadeszło, ale nie dało się zbytnio we znaki. Miejmy nadzieję, że żadnej katastrofy klimatycznej już nie będzie, i w tym roku owocem sypnie, jak należy.

 

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;  http://wiadomosci.gazeta.pl;

Dodaj komentarz